VietNamese English


Thông tin tuyển sinh

Công bố chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo
          - Ngày ra quyết định công bố  : 15/12/2009
          - Địa chỉ trang web truy cập    : www.buh.edu.vn
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2008 có việc làm: 95%
Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục: Nhà trường đã triển khai từ đầu năm 2009, đến nay đã hoàn tất hồ sơ và gửi về Bộ Giáo dục & Đào tạo.Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý
Thông tin chung
Chỉ thị về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội (06/03/2011)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ trong ngành Ngân hàng (06/03/2011)

Những tác phẩm đầu tiên hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 35 năm thành lập Trường (01/06/2011)

Quyết định số 401/QĐ-ĐHNH/2009:Ban hành quy chế về hoạt động NCKH đối với GV, CB công chức của Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM (07/06/2011)

TB V/v xin ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của Ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (05/09/2011)

THƠ " NHẮN NGƯỜI "KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (12/12/2011)