Công khai cơ sở vật chất

1. Thống kê các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng (chỉ tính diện tích trong phòng)

TT

Tên

Số lượng

Mục đích sử dụng

Đối tượng phục vụ

Diện tích sàn xây dựng(m2)

CEA xác nhận

Hình thức sử dụng (Ghi số diện tích sàn xây dựng vào ô tương ứng – m2)

SH

CEA xác nhận

LK

CEA xác nhận

TH

CEA xác nhận

1

Phòng thực hành tin học

7

Giảng dạy và thực hành tin học

SV

700

 

700

 

 

 

 

 

2

Phòng học ngoại ngữ

2

Giảng dạy và thực hành các môn Ngoại ngữ

SV

200

 

200

 

 

 

 

 

3

Phòng Thực hành nghiệp vụ NHTM

1

Thực tập nghiệp vụ

SV

200

 

200

 

 

 

 

 

4

Nhà tập đa năng

1

Tập TDTT

SV,SV

400

 

400

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

11

 

 

1.500

 

1.500

 

 

 

 

 


2. Thống kê phòng học, thư viện, trung tâm học liệu(chỉ tính diện tích trong phòng)

TT

Loại phòng

Tổng số

CEA xác nhận

Tổng diện tích sàn xây dựng (m2)

CEA xác nhận

Theo hình thức sử dụng Theo hình thức sử dụng (Ghi số diện tích sàn xây dựng vào ô tương ứng – m2)

SH

CEA xác nhận

LK

CEA xác nhận

TH

CEA xác nhận

1

Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

1

 

2.400

 

2.400

 

 

 

 

 

2

Phòng học từ 100-200 chỗ

19

 

2.220

 

2.220

 

 

 

 

 

3

Phòng học từ 50-100 chỗ

68

 

5.882

 

5.882

 

 

 

 

 

4

Số phòng học dưới 50 chỗ

9

 

378

 

378

 

 

 

 

 

5

Số phòng họp đa phương tiện

2

 

157

 

157

 

 

 

 

 

6

Số thư viện

2

 

2.650

 

2.650

 

 

 

 

 

7

Số trung tâm học liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

13.687

 

13.687

 

 

 

 

 


Sự kiện sắp diễn ra
14:00 - 18/06/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây