Công khai Đội ngũ giảng viên

TT

 

Cộng

Chức danh

Bằng tốt nghiệp cao nhất

 

 

 

PGS

GS

ĐH

ThS

TS

TSKH

 

NHÓM NGÀNH III

237

10

0

5

169

53

0

 

NHÓM NGÀNH VII

22

 

 

 

18

4

 

 

GIẢNG VIÊN CÁC MÔN CHUNG

39

 

 

3

27

9

 

 

Tổng giảng viên toàn trường

298

10

0

8

214

66

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 15/01/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai423 minh khai