VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Thông báo chiêu sinh khoá Thẩm định dự án đầu tư khai giảng 15/07/2015 (06/07/2015)

Thông báo chiêu sinh khoá nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại khai giảng 15/07/2015 (06/07/2015)

Thông báo V/v tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức tiếng anh tương đương B1, B2 (CEFR) theo khung tham chiếu châu Âu về ngôn ngữ - khai giảng ngày 06/07/2015 (06/07/2015)

Thông báo chiêu sinh các lớp luyện thi IELTS (30/06/2015)

Thông báo V/v tuyển sinh chương trình tham quan học tập tại ĐH Bolton, Vương Quốc Anh (19/06/2015)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2015 (17/06/2015)

Thông báo chiêu sinh khoá Thẩm định dự án đầu tư (17/06/2015)

Thông báo chiêu sinh khoá nghiệp vụ Ngân hàng thực hành khai giảng 08,09/07/2015 (16/06/2015)

Thông báo V/v tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức tiếng anh tương đương B1, B2 (CEFR) theo khung tham chiếu châu Âu về ngôn ngữ - khai giảng ngày 22/06/2015 (16/06/2015)

Thông báo V/v khai giảng Khóa tiếng Anh giao tiếp cho thiếu nhi từ 6 - 10 tuổi (15/06/2015)

Đội ngũ giảng viên Khoa Lý luận chính trị (01/09/2014)
 
Đội ngũ nhân sự 
Khoa Lý luận chính trị
 
I. Ban Lãnh đạo khoa:
  1. ThS. Hồ Trần Hùng (NCS)  - P.Trưởng khoa, phụ trách
Kiêm Phụ trách Bộ môn: Khoa học xã hội – Nhân văn
  2. TS. Nguyễn Thế Bính – P.Trưởng khoa
  3. TS. Ông Văn Năm – Trưởng Bộ môn: Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
II. Đội ngũ Giảng viên
  5ThS. Vũ Thị Thu Hiền
  7.ThS. Lê Thị Thanh Huyền
  8. Ths. Dương Thị Thanh Hậu
  9. Ths. Hồ Việt Hà
10. Ths. Nguyễn Quốc Toàn
III. Đội ngũ Giảng viên kiêm nhiệm
IV. Đội ngũ Giảng viên thỉnh giảng
  1. TS. Ngô Gia Lưu, GVCC
  2. TS. Lê Hùng, GVCC 
  4. ThS. Lê Xuân Minh, GVC 
  5. ThS. Vũ Huy Nhiệm, GVC  
  6. PGS. TS. Phạm Đình Nghiệm
  7. TS. Nguyễn Anh Thường
  8. TS. Phạm Đào Thịnh
  9. TS. Nguyễn Thạc San
  10. ThS. Lưu Đình Vinh
  11. ThS. Vũ Văn Thể, GVC
  12. ThS. Phạm Văn Trường
  13. TS. Nguyễn Trung Dũng
  14. ThS. Lê Hoàng Việt Lâm
  15. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Giàu
  16. ThS. Nguyễn Thị Diễm My
  17. ThS. Phan Xuân Viện
  18. ThS. Ngô Thị Minh Hằng
  19. ThS. Ngô Thị Thanh Vy


 
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý
Thông tin chung
Chỉ thị về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội (06/03/2011)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ trong ngành Ngân hàng (06/03/2011)

Những tác phẩm đầu tiên hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 35 năm thành lập Trường (01/06/2011)

Quyết định số 401/QĐ-ĐHNH/2009:Ban hành quy chế về hoạt động NCKH đối với GV, CB công chức của Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM (07/06/2011)

TB V/v xin ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của Ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (05/09/2011)

THƠ " NHẮN NGƯỜI "KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (12/12/2011)