VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Thông báo chiêu sinh lớp luyện thi Đại học,Liên thông ĐH, PTTH Quốc gia năm 2016 (03/02/2016)

Thông báo tuyển sinh Đại học Khoá 43, Liên thông đại học Khoá 17, Đại học bằng 2 Khoá 12 - Hệ VLVH đợt 1 năm 2016 (28/01/2016)

Thông báo chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Ngân hàng thực hành (25/01/2016)

Thông báo chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại (25/01/2016)

Thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các lớp và tổ chức thi tháng 2 và tháng 3/2016 (25/01/2016)

Kết quả phúc khảo tuyển sinh liên thông đại học chính quy 2015 (20/01/2016)

Thông báo V/v tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh tương đương B2 (CEFR) khai giảng ngày 09/01/2016 (07/01/2016)

Thông báo chiêu sinh khoá Nghiệp vụ Ngân hàng thực hành (29/12/2015)

Thông báo chiêu sinh khoá Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại (29/12/2015)

Thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các lớp và tổ chức thi tháng 01/2016 (22/12/2015)

Đội ngũ Giảng viên _ NV Khoa Kế toán _ Kiểm toán (13/02/2015)
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
ĐƠN VỊ: KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Ban lãnh đạo Khoa
   1. NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Thị Loan - Trưởng khoa
   2. TS. Trần Quốc Thịnh -  Phó Trưởng Khoa 
Đội ngũ giảng viên
 Bộ môn kế toán
   
1. NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Thị Loan  -  Trưởng Bộ môn Kế Toán
   9. ThS. Huỳnh Thị Ngọc Anh
Bộ môn Kế toán tài chính
   1. TS. Nguyễn Quỳnh Hoa- Trưởng Bộ môn Kế Toán Tài Chính
Bộ môn Kế toán quản trị
   
1. TS. Trần Quốc Thịnh - Trưởng Bộ môn Kế toán Quản trị
    2. TS. Nguyễn Thị Mai Hương
    5. ThS. Đinh Văn Thịnh
    6. ThS. Lê Mỹ hoàng
Bộ môn Kiểm toán
   1
ThS. Nguyễn Thị Đoan Trang
Bộ phận văn phòng
   CN. Lê Thị Hồng Tâm  Giáo vụ khoa
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý
Thông tin chung
Chỉ thị về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội (06/03/2011)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ trong ngành Ngân hàng (06/03/2011)

Những tác phẩm đầu tiên hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 35 năm thành lập Trường (01/06/2011)

Quyết định số 401/QĐ-ĐHNH/2009:Ban hành quy chế về hoạt động NCKH đối với GV, CB công chức của Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM (07/06/2011)

TB V/v xin ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của Ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (05/09/2011)

THƠ " NHẮN NGƯỜI "KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (12/12/2011)