VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Thông báo chiêu sinh chương trình Core Banking khai giảng 07/05/2015 (16/04/2015)

Thông báo V/v: Khai giảng lớp ôn cấp tốc và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học A (15/04/2015)

Thông báo V/v tổ chức thi chứng chỉ TOEIC quốc tế ngày 23/04/2015 tại 39 Hàm Nghi (14/04/2015)

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2015 (09/04/2015)

Thông báo khai giảng lớp luyện thi ĐH, Liên thông ĐH - THPT (từ 15/04/2015 đến 30/06/2015) (31/03/2015)

Thông báo chiêu sinh Khoá nghiệp vụ ngân hàng hiện đại (khai giảng 22/04/2015) (27/03/2015)

Thông báo chiêu sinh Khoá nghiệp vụ ngân hàng Thực hành (khai giảng 05,06/05/2015) (27/03/2015)

Thông báo V/v tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức tiếng anh tương đương B1 (CEFR) theo chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Khai giảng ngày 24/03/2015 (11/03/2015)

Thông báo V/v tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 theo khung tham chiếu Châu âu về ngôn ngữ (CEFR) (27/02/2015)

Thông báo chiêu sinh Khoá nghiệp vụ ngân hàng Thực hành (06/02/2015)

Đội ngũ Giảng viên _ NV Khoa Kế toán _ Kiểm toán (13/02/2015)
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
ĐƠN VỊ: KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

• Bộ môn kế toán
   1. NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Thị Loan- Trưởng khoa- Trưởng Bộ môn Kế Toán
   3. CN. Nguyễn Đức Long
   9. ThS. Huỳnh Thị Ngọc Anh
• Bộ môn Kế toán tài chính
   1. TS. Nguyễn Quỳnh Hoa- Trưởng Bộ môn Kế Toán Tài Chính
   2. ThS. Mai Hồng Chi
   7. Ths. Nguyễn Thị Tường Tâm
   8. CN. Phạm Ngọc Nam 
• Bộ môn Kế toán quản trị
   1. TS. Trần Quốc Thịnh-  Trưởng Bộ môn Kế Toán Quản Trị
   3. CN. Nguyễn Thanh Huyền
   5. CN. Đinh Văn Thịnh
• Bộ môn Kiểm toán
   1. ThS. Đặng Đình Tân-  Phó trưởng khoa- Trưởng Bộ môn Kiểm Toán
   3. ThS. Trần Thị Thu Thủy
• Bộ phận văn phòng
   CN. Lê Thị Hồng Tâm  Giáo vụ khoa
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý
Thông tin chung
Chỉ thị về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội (06/03/2011)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ trong ngành Ngân hàng (06/03/2011)

Những tác phẩm đầu tiên hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 35 năm thành lập Trường (01/06/2011)

Quyết định số 401/QĐ-ĐHNH/2009:Ban hành quy chế về hoạt động NCKH đối với GV, CB công chức của Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM (07/06/2011)

TB V/v xin ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của Ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (05/09/2011)

THƠ " NHẮN NGƯỜI "KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (12/12/2011)