VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Thông báo chiêu sinh Khoá Nghiệp vụ Ngân hàng thực hành khai giảng 19,20/08/2015 (20/07/2015)

Thông báo chiêu sinh Khoá Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại khai giảng 23/07/2015 (20/07/2015)

Thông báo V/v khai giảng lớp tiếng Anh trình độ Tiền Trung cấp 1 (Pre-intermediate 1) - Hè 2015 (15/07/2015)

Thông báo V/v tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh tương đương B1, B2 (CEFR) theo khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ - khai giảng ngày 20/07/2015 (15/07/2015)

Thông báo V/v chiêu sinh các lớp ôn và tổ chức thi Tin học và Ngoại ngữ (Tiếng Anh – Trung) (14/07/2015)

Thông báo V/v tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức tiếng anh tương đương B2 (CEFR) theo khung tham chiếu châu Âu về ngôn ngữ - khai giảng ngày 18/07/2015 (10/07/2015)

Thông báo chiêu sinh khoá Thẩm định dự án đầu tư khai giảng 15/07/2015 (06/07/2015)

Thông báo chiêu sinh khoá nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại khai giảng 15/07/2015 (06/07/2015)

Thông báo V/v tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức tiếng anh tương đương B1, B2 (CEFR) theo khung tham chiếu châu Âu về ngôn ngữ - khai giảng ngày 06/07/2015 (06/07/2015)

Thông báo chiêu sinh các lớp luyện thi IELTS (30/06/2015)

Đội ngũ Giảng viên _ NV Khoa Kế toán _ Kiểm toán (13/02/2015)
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
ĐƠN VỊ: KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

• Bộ môn kế toán
   1. NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Thị Loan- Trưởng khoa- Trưởng Bộ môn Kế Toán
   3. CN. Nguyễn Đức Long
   9. ThS. Huỳnh Thị Ngọc Anh
• Bộ môn Kế toán tài chính
   1. TS. Nguyễn Quỳnh Hoa- Trưởng Bộ môn Kế Toán Tài Chính
   2. ThS. Mai Hồng Chi
   7. Ths. Nguyễn Thị Tường Tâm
   8. CN. Phạm Ngọc Nam 
• Bộ môn Kế toán quản trị
   1. TS. Trần Quốc Thịnh-  Trưởng Bộ môn Kế Toán Quản Trị
   3. CN. Nguyễn Thanh Huyền
   5. CN. Đinh Văn Thịnh
• Bộ môn Kiểm toán
   2. ThS. Trần Thị Thu Thủy
• Bộ phận văn phòng
   CN. Lê Thị Hồng Tâm  Giáo vụ khoa
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý
Thông tin chung
Chỉ thị về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội (06/03/2011)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ trong ngành Ngân hàng (06/03/2011)

Những tác phẩm đầu tiên hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 35 năm thành lập Trường (01/06/2011)

Quyết định số 401/QĐ-ĐHNH/2009:Ban hành quy chế về hoạt động NCKH đối với GV, CB công chức của Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM (07/06/2011)

TB V/v xin ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của Ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (05/09/2011)

THƠ " NHẮN NGƯỜI "KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (12/12/2011)