VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Thông báo V/v Khai giảng lớp tiếng Anh cơ bản 26/5/2014 (17/04/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa mới Lớp Tiếng anh chuyên ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng khai giảng 05/5/2014 (16/04/2014)

Tuyển sinh Chương trình tham quan học tập tại ĐH Bolton, Vương quốc Anh (16/04/2014)

Thông báo Chính sách tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2014 tại trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (16/04/2014)

Thông báo V/v dời lịch tuyển sinh Đại học khóa 40, Liên thông ĐH khóa 14, Bằng 2 khóa 9 hình thức Vừa làm vừa học đợt 2 (12/04/2014)

Tuyển sinh Chương trình cử nhân Đại học Bolton 2014 (10/04/2014)

Thông báo Mở lớp ôn thi cao học năm 2014 tại Trường ĐH Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột (04/04/2014)

Thông báo Mở lớp bồi dưỡng kiến thức sau đại học năm 2014 tại Trường ĐH Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột (04/04/2014)

Thông báo Mở lớp bổ túc kiến thức dự thi cao học năm 2014 tại trường ĐH Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột (04/04/2014)

Khai giảng 16/4/2014 khóa học tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng (02/04/2014)

Chương trình đào tạo Đại học Ngành Kế toán (Mã ngành: 52340301) (20/09/2011)
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

    Trình độ đào tạo    :    Đại học
    Ngành đào tạo    :    Kế toán
    Mã ngành đào tạo    :     52340301
(Ban hành kèm theo Quyết định 30 /QĐ-ĐHNH-ĐT, ngày 30/01/2013
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh)

     1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
       Đào tạo cử nhân ngành Kế toán với mục tiêu, sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học: có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội tổng quát, quản trị kinh doanh và tài chính; có kiến thức chuyên sâu về kế toán-kiểm toán; có khả năng thực hành thành thạo kiến thức và kỹ thuật nghiệp vụ về kế toán-kiểm toán, phân tích tài chính trong các môi trường nghề nghiệp là các tổ chức tài chính-ngân hàng, doanh nghiệp; có khả năng tổ chức bộ máy kế toán-kiểm toán và phát triển ứng dụng quy trình công nghệ kế toán-kiểm toán vào trong môi trường nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp, bao gồm các tổ chức tài chính-ngân hàng, công ty kiểm toán và các bộ phận chức năng kế toán-kiểm toán tại các bộ, ngành và các cơ quan nhà nước khác.
     2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
    2.1 Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo:
    Khối lượng kiến thức: 130 đơn vị tín chỉ, được viết tắt là “đvtc”, chưa kể các học phần Giáo dục thể chất (5 đvtc) và Giáo dục quốc phòng  (165 tiết)
    Thời gian đào tạo:     4 năm
   
2.2 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:    đvtc     Tỷ trọng
     3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
     3.1 Kiến thức giáo dục đại cương                            41 đvtc*
     * Chưa tính các học phần 14 và 15
    
3.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp       89 đvtc
     a. Kiến thức cơ sở của khối ngành                                 6 đvtc   
       b. Kiến thức cơ sở của ngành                                     16 đvtc
     c. Kiến thức ngành và chuyên ngành     43 đvtc
     c.1     Các môn học bắt buộc:                                         34 đvtc
          c.2     Các môn học tự chọn:                                          9 đvtc
         - Sinh viên chọn các học phần nêu trên có tổng thời lượng đào tạo 9 đvtc;
       - Các học phần tự chọn phải đảm bảo điều kiện tiền đề môn học theo quy định.
       d.  Kiến thức bổ trợ và tự chọn       12 đvtc
       d.1   Môn bắt buộc: 
                                                           6 đvtc
        d2.     Môn tự chọn:                                                    6 đvtc
       - Sinh viên chọn các học phần nêu trên có tổng thời lượng đào tạo 6 đvtc;
      - Các học phần tự chọn phải đảm bảo điều kiện tiền đề môn học theo quy định.
     
e.  Thực tập, khóa luận tốt nghiệp và môn học bổ sung     12 đvtc

 
        - Sinh viên thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo quy định của Hiệu trưởng;
      - Danh mục các môn học bổ sung thay thế đồ án, khóa luận tốt nghiệp có tổng thời lượng đào tạo 9 đvtc và có thể được thay đổi cho từng khóa đào tạo theo quyết định của Hiệu trưởng.
                                                                                           
                                                         HIỆU TRƯỞNG                               

                                                             (Đã ký)                                          


                                                  NGND, PGS,TS. NGÔ HƯỚNG
     
             

 
 
Danh mục đính kèm
Ketoan.pdf (81,158 KB) Số lần download ( 917 )
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý
Thông tin chung
Lễ Tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ (có link để học viên tải hình về) (24/03/2014)

Trường Đại học Ghent, Vương quốc Bỉ đến thăm và làm việc với Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (16/04/2014)

Buổi họp mặt Cán bộ, Giảng viên học tập từ nước ngoài về hiện đang công tác tại Trường (18/04/2014)

Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp hệ đại học Vừa làm vừa học (22/04/2014)

Quyết định Ban hành Kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức triển khai Thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (26/03/2014)

Chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Lâm Đồng của Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh (01/04/2014)