VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Lời ngỏ của Trưởng khoa Lý luận chính trị (19/11/2010)
    Chào mừng Quý vị đến với Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh! 
      
    Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tiền thân là bộ môn Mác - Lênin, Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng cơ sở 2 TP.HCM, được thành lập từ năm 1978. Đến năm 2008, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, căn cứ thông báo số 2488/BGDĐT-ĐH&SĐH của Bộ GD&ĐT ngày 25/3/2008 về việc chuyển đổi Khoa/Bộ môn Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thành khoa Lý luận chính trị; Hiệu trưởng   Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã ra quyết định đổi tên Khoa Mác - Lênin thành Khoa Lý luận Chính trị.

    Có thể khẳng định, Khoa Lý luận Chính trị là một trong những Khoa có truyền thống lâu đời nhất của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Với hơn 35 năm dựng xây và phát triển, Khoa Lý luận Chính trị đang không ngừng trưởng thành và lớn mạnh cả về đội ngũ lẫn hoạt động chuyên môn. Khoa đã và đang góp phần cùng nhà trường đào tạo hàng vạn trí thức có phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ chuyên môn và năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn. Những năm qua, Khoa luôn là đơn vị dẫn đầu trong các hoạt động tư tưởng lý luận của nhà trường, đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học; tập thể cán bộ, giảng viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể Khoa phát triển, vững mạnh toàn diện.
    Khoa Lý luận Chính trị là khoa trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng giúp Đảng Ủy - Ban Giám hiệu tổ chức và quản lý chặt chẽ công tác giảng dạy và học tập các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Phương pháp nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, thông qua công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, khoa còn phản ảnh và tham mưu cho Đảng Ủy - Ban Giám Hiệu về tình hình nhận thức chính trị, tư tưởng của sinh viên, đề xuất những giải pháp cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh viên.

    Hiện nay (3/2014), Khoa có đội ngũ cán bộ giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và tâm huyết với nghề nghiệp, gồm 11 người, với 3 Tiến sỹ, 7 Thạc sỹ và nhiều giảng viên chính. Bên cạnh đó, Khoa còn có nhiều giảng viên đang theo học các lớp nghiên cứu sinh và cao học để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà trường. Ngoài ra, để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, Khoa còn thường xuyên hợp tác với đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên thỉnh giảng là các PGS, TSKH, TS, ThS… đến từ nhiều trường đại học lớn, uy tín trên địa bàn TP.HCM. Thời gian tới, Khoa chủ trương đẩy mạnh hơn nữa công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng: Nâng cao chất lượng, hiệu quả, lấy người học làm trung tâm.
    Nằm trong định hướng phát triển Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, với mục tiêu tổng thể đến năm 2020 là: xây dựng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM trở thành trường đại học có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, NCKH ở Việt Nam và khu vực châu Á,  tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận Chính trị sẽ luôn nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nhà trường.
 
BCN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý
Thông tin chung
Thầy Hiệu trưởng trả lời phỏng vấn cơ quan truyền thông (26/08/2016)

Báo Tuổi trẻ đưa tin Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM "Đào tạo nhân lực Chất lượng cao cho lĩnh vực Ngân hàng" (01/07/2016)

Báo Tuổi trẻ đưa tin trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM triển khai chương trình hợp tác đào tạo với ĐH Bolton (Vương quốc anh) và ĐH Tây Bắc Thụy Sĩ là hướng đi cần thiết góp phần nâng cao khả năng hội nhập và kinh nghiệm quốc tế của sinh viên trong bối cảnh hội nhập toàn diện hiện nay (04/07/2016)

Lich công tác lãnh đạo Tuần 29 (Từ 11/7/2016 đến 17/7/2016) (11/07/2016)

Thông báo kết luận của Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng tại cuộc họp cán bộ chủ chốt ngày 11-7-2016 (12/07/2016)

Lịch công tác lãnh đạo Tuần 30 (Từ 18/7/2016 đến 24/7/2016) (15/07/2016)