VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Thông báo V/v khai giảng các khóa học: Thực hành phần mềm kế toán doanh nghiệp khai giảng ngày 02/8/2014 và ngày 16/8/2014, Thực hành kê khai quyết toán thuế khai giảng ngày 16/8/2014 (29/07/2014)

Thông báo Về việc nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2014 (28/07/2014)

ĐIỂM THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014 (27/07/2014)

Thông báo V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 theo Khung tham chiếu châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR) khai giảng ngày 09/8/2014 và thi ngày 31/8/2014 (24/07/2014)

Thông báo Về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1,B2 theo Khung tham chiếu châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR) thi ngày 03/8/2014 (24/07/2014)

Thông báo Khai giảng khoá mới tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng khai giảng ngày 21;22 và 28 tháng 7/ 2014 (15/07/2014)

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển đại học khóa 40 Liên thông đại học khóa 14, Bằng 2 khóa 9 hệ vừa làm vừa học Đợt 2, năm học 2013 - 2014 (11/07/2014)

Hội thảo giới thiệu Chương trình Cử nhân Quốc tế (Khoá 12) (03/07/2014)

Kết quả tuyển sinh Đại học Khoá 40, Liên thông đại học Khoá 14 hệ Vừa làm vừa học Đợt 2 Năm 2014 (03/07/2014)

Thông báo V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 theo Khung tham chiếu châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR) khai giảng ngày 14/7/2014 (30/06/2014)

Mục tiêu chất lượng đào tạo Khoa Quản trị kinh doanh (08/07/2010)
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH


 1. Kiến thức
  • Đào tạo các chuyên gia quản trị và Maketing trong các doanh nghiệp nói chung và các tổ chức tài chính nói riêng  nhằm  đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các tổ chức này , thông qua quá trình cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về kinh tế quản trị doanh nghiệp và Marketing, ngoài phần kiến thức chung là các kiến thức  quản trị và Marketing trong các lĩnh vực cụ thể của doanh nghiệp như: quản trị chất lượng, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị marketing, quản trị sự thay đổi, quản trị bán hàng, quản trị sản xuất và tác nghiệp, quản trị quan hệ khách hàng, thương mại điện tử, marketing dịch vụ tài chính và phi tài chính, quan hệ công chúng ,v.v...
 2. Các kỹ năng
  • Thu thập thông tin, phân tích, dự báo và lập các kế hoạch quản trị như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung ứng, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự, kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng,v.v.
  • Tổ chức triển khai thực hiện, lãnh đạo và kiểm soát các kế hoạch của quản trị.
  • Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng, doanh nghiệp và đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo ngân hàng, doanh nghiệp các biện pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, doanh nghiệp.
  • Tham gia xây dựng chiến lược marketing;
  • Hoạch định, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động nghiên cứu thị trường;
  • Thiết kế và tổ chức thực hiện các bộ phận trong hỗn hợp marketing;
  • Thực hiện các hoạt động cấu thành của marketing hỗn hợp;
  • Thiết lập, tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động marketing tại các doanh nghiệp;
  • Sau khi hoàn tất chương trình học tại Khoa Quản Kinh doanh, sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng để thực hiện tốt các công việc sau:
   1. Hoạch định tài chính;
   2. Phân tích thị trường tài chính;
   3. Đánh giá và xếp hạng tín nhiệm;
   4. Thực hiện hoàn hảo các nội dung quản trị cho một Định chế tài chính
   5. Thẩm định và tài trợ dự án;
   6. Thiết lập và duy trì quan hệ với các Ngân hàng và tổ chức tài chính;
   7. Tư vấn đầu tư & pháp lý về tài chính – ngân hàng
   8. Xây dựng và quản lý mạng lưới chi nhánh;
   9. Xây dựng chiến lược và chính sách kinh doanh
   10. Xây dựng và quản trị thương hiệu
   11. Thực hiện hoàn hảo các nội dung Marketing cho một tổ chức như; Quản trị sản phẩm, giá, kênh phân phối, quảng cáo và xúc tiến hỗn hợp, quan hệ công chúng…
 3. Trình độ ngoại ngữ
  • Có trình độ tiếng Anh căn bản theo chuẩn TOEIC tối thiểu 500 điểm sau khi tốt nghiệp.
 4. Trình độ Tin học
  • Sử dụng thành thạo một số công cụ tin học trong công tác chuyên môn.
 5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
  • Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh có thể trở thành các chuyên viên làm việc tại các phòng ban chức năng của ngân hàng, doanh nghiệp như: Bộ phận kinh doanh, bộ phận kế hoạch, bộ phận marketing, bộ phận tổ chức nhân sự hoặc thư ký giúp việc cho các nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp, các chuyên viên ở các phòng ban chức năng của doanh nghiệp; Sinh viên hoàn toàn có  thể trở thành các doanh nhân hay các giám đốc điều hành chuyên nghiệp ở tất cả các loại hình tổ chức kinh doanh trong nước và nước ngoài.
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý