VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Đội ngũ nhân sự Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (22/04/2014)
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN
 • Ban lãnh đạo:
  1. ThS. Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc Trung tâm
  2. ThS. Nguyễn Trần Phước Bảo - Phó giám đốc Trung tâm
  3.  CN. Ngô Thị Xuân - Phó giám đốc Trung tâm
 • Nhân viên:
  1. CN. Bùi Thị Mơ - Chuyên viên
  2. CN. Nguyễn Thị Tú - Chuyên viên
  3. CN. Nguyễn Văn Quát - Chuyên viên
  4. CN. Nguyễn Trọng Nguyên - Chuyên viên
  5. CN. Thái Văn Ngọc - Chuyên viên
  6. CN. Đặng Văn Mạnh - Chuyên viên
  7. CN. Hoàng Thị Tuyết - Chuyên viên
  8. CN. Nguyễn Thị Hoà - Chuyên viên
  9. CN. Phạm Thanh Tân - Chuyên viên
  10. CN. Nguyễn Thị Phương Thảo - Chuyên viên
  11. CV.Bùi Minh Sơn - Nhân viên
  12. CV. Nguyễn Duy Sinh - Nhân viên
  13. ThS. nguyễn Văn Thọ
    
Tin khác
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý
Thông tin chung
Chỉ thị về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội (06/03/2011)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ trong ngành Ngân hàng (06/03/2011)

Những tác phẩm đầu tiên hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 35 năm thành lập Trường (01/06/2011)

Quyết định số 401/QĐ-ĐHNH/2009:Ban hành quy chế về hoạt động NCKH đối với GV, CB công chức của Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM (07/06/2011)

TB V/v xin ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của Ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (05/09/2011)

THƠ " NHẮN NGƯỜI "KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (12/12/2011)