VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Quyết định V/v biên chế Sinh viên vào danh sách các lớp thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao Khóa 2 - Niên khóa 2014 - 2018 và Lịch giảng - CLC - Khóa 2 - HK1 - NH - 2014 - 2015 (22/10/2014)

Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thông báo tuyển sinh đại học khóa 41, liên thông đại học khóa 15, đại học bằng 2 khóa 10 hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2014 (22/10/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Kỷ năng viết CV và Phỏng vấn khai giảng 25-10-2014 (13/10/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học bằng 2 - Hệ chính quy khóa 9 (10/10/2014)

Thông báo khai giảng lớp luyên thi Đại học - Và bồi dưỡng Văn hóa năm 2015 (10/10/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học khóa 41, liên thông Đại học khóa 15, Đại học bằng 2 khóa 10 hệ vừa làm vừa học năm 2014 - 2015 (10/10/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại khai giảng ngày 22-10-2014 (09/10/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Ngân hàng thực hành khai giảng ngày 22-23/10/2014 (09/10/2014)

Thông báo V/v tổ chức thi và cấp chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ và Tin học trình độ A,B,C (07/10/2014)

Thông báo V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Toeic quốc tế (07/10/2014)

Đội ngũ nhân sự Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (22/04/2014)
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN
 • Ban lãnh đạo:
  1. ThS. Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc Trung tâm
  2. ThS. Nguyễn Trần Phước Bảo - Phó giám đốc Trung tâm
  3.  CN. Ngô Thị Xuân - Phó giám đốc Trung tâm
 • Nhân viên:
  1. CN. Bùi Thị Mơ - Chuyên viên
  2. CN. Nguyễn Thị Tú - Chuyên viên
  3. CN. Nguyễn Văn Quát - Chuyên viên
  4. CN. Nguyễn Trọng Nguyên - Chuyên viên
  5. CN. Thái Văn Ngọc - Chuyên viên
  6. CN. Đặng Văn Mạnh - Chuyên viên
  7. CN. Hoàng Thị Tuyết - Chuyên viên
  8. CN. Nguyễn Thị Hoà - Chuyên viên
  9. CN. Phạm Thanh Tân - Chuyên viên
  10. CN. Nguyễn Thị Phương Thảo - Chuyên viên
  11. CV.Bùi Minh Sơn - Nhân viên
  12. CV. Nguyễn Duy Sinh - Nhân viên
    
Tin khác