VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2014 (28/08/2014)

Hướng dẫn Tân sinh viên nhập học sau ngày 27/8/2014 (27/08/2014)

Thông báo chiêu sinh các khoá đào tạo kế toán trưởng ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, nghiệp vụ ngân hàng thực hành (26/08/2014)

Thông báo V/v tổ chức xét chuyển điểm đối với sinh viên liên thông đại học chính quy (25/08/2014)

Thông báo V/v tổ chức Hội Thảo "Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao Khóa 2 niên khóa 2014-2018" (25/08/2014)

Thông báo V/v khai giảng khóa mới tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng (19/08/2014)

Thông báo V/v tổ chức thi TOEFL ITP thi ngày 23/8/2014 & 14/9/2014 (19/08/2014)

Thông báo V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 theo Khung tham chiếu châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR) (19/08/2014)

Quyết định V/v quy định mức ưu tiên đối với các đối tượng ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2014 (15/08/2014)

Thông báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2014 (14/08/2014)

Các loại mẫu đơn, giấy xác nhận dành cho sinh viên (16/04/2012)
Danh mục đính kèm
Mẫu 1 Phiếu đề nghị cấp Giấy chứng nhận SV (LTĐH, VB2).doc (29,696 KB) Số lần download ( 329 )
Mẫu 2 Phiếu điều chỉnh điểm.doc (36,352 KB) Số lần download ( 289 )
Mẫu 3 Đơn đề nghị cấp lại thẻ Sinh viên.doc (24,576 KB) Số lần download ( 274 )
Mẫu 4 Đơn xin học cùng lúc 2 chương trình.docx (16,383 KB) Số lần download ( 310 )
Mẫu 4A Mẫu kế hoạch học tập chung 2 ngành.doc (338,432 KB) Số lần download ( 318 )
Mẫu 4B Đơn xin tạm ngừng học cùng lúc 2 chương trình.docx (15,488 KB) Số lần download ( 281 )
Mẫu 5 Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu.doc (33,280 KB) Số lần download ( 419 )
Mẫu 5A Đơn xin bảo lưu học phần dành cho SV học bổ túc kiến thức Hệ LTĐH.docx (16,024 KB) Số lần download ( 290 )
Mẫu 5B Đơn xin bảo lưu và chuyển điểm.doc (43,520 KB) Số lần download ( 357 )
Mẫu 5C Đơn xin bảo lưu và miễn học các học phần dành cho SVCQ học bằng thứ 2.docx (17,566 KB) Số lần download ( 322 )
Mẫu 6 Phiếu đăng ký học lại (trường hợp nợ môn).doc (45,056 KB) Số lần download ( 346 )
Mẫu 7 Phiếu đăng ký xét TN.doc (31,744 KB) Số lần download ( 407 )
Mẫu 8 Phiếu đề nghị cấp Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời.doc (29,696 KB) Số lần download ( 317 )
Mẫu 9 Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần.doc (31,232 KB) Số lần download ( 293 )
Mẫu 10 Đơn xin chuyển sang Tại chức đối với SVCQ.doc (37,888 KB) Số lần download ( 272 )
Mẫu 10A Đơn xin chuyển xuống học cao đẳng đối với SVCQ.doc (34,816 KB) Số lần download ( 291 )
Mẫu 11 Đơn xin chuyển trường.doc (43,520 KB) Số lần download ( 278 )
Mẫu 12 Đơn xin nghỉ học.doc (33,792 KB) Số lần download ( 302 )
Mẫu 12A Đơn đăng ký học lại (trường hợp bảo lưu).doc (31,232 KB) Số lần download ( 300 )
Mẫu 12B Đơn xin học lại.doc (33,792 KB) Số lần download ( 323 )
Mẫu 13 Phiếu đăng ký môn học thay thế thi TN.doc (35,840 KB) Số lần download ( 296 )
Mẫu 13A Phiếu đăng ký thay đổi môn học thay thế thi TN.doc (28,160 KB) Số lần download ( 269 )
Mẫu 14 Đơn xin xét tuyển LTĐH Không chính quy.doc (34,816 KB) Số lần download ( 258 )
Mẫu 15 Phiếu đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp.doc (29,696 KB) Số lần download ( 275 )
Giấy xác nhận SV vay vốn (ĐHCĐCQ).DOC (41,984 KB) Số lần download ( 295 )
Giấy xác nhận SV vay vốn (B2-LT).DOC (41,984 KB) Số lần download ( 289 )
Mẫu đơn xin hỗ trợ quỹ 156.docx (15,419 KB) Số lần download ( 266 )
Đơn đề nghị miễn giảm học phí dành cho ĐH-CĐCQ.pdf (187,491 KB) Số lần download ( 369 )
Đơn đề nghị miễn giảm học phí dành cho B2 - Liên thông.pdf (187,577 KB) Số lần download ( 296 )
Mẫu 16 Phiếu đăng ký chuyên ngành.doc (30,208 KB) Số lần download ( 178 )
Mẫu 5D Đơn xin thi ghép.doc (37,888 KB) Số lần download ( 156 )