VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Thông báo V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 theo Khung tham chiếu châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR) (25/10/2014)

Quyết định V/v biên chế Sinh viên vào danh sách các lớp thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao Khóa 2 - Niên khóa 2014 - 2018 và Lịch giảng - CLC - Khóa 2 - HK1 - NH - 2014 - 2015 (22/10/2014)

Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thông báo tuyển sinh đại học khóa 41, liên thông đại học khóa 15, đại học bằng 2 khóa 10 hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2014 (22/10/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Kỷ năng viết CV và Phỏng vấn khai giảng 25-10-2014 (13/10/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học bằng 2 - Hệ chính quy khóa 9 (10/10/2014)

Thông báo khai giảng lớp luyên thi Đại học - Và bồi dưỡng Văn hóa năm 2015 (10/10/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học khóa 41, liên thông Đại học khóa 15, Đại học bằng 2 khóa 10 hệ vừa làm vừa học năm 2014 - 2015 (10/10/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại khai giảng ngày 22-10-2014 (09/10/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Ngân hàng thực hành khai giảng ngày 22-23/10/2014 (09/10/2014)

Thông báo V/v tổ chức thi và cấp chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ và Tin học trình độ A,B,C (07/10/2014)

Các loại mẫu đơn, giấy xác nhận dành cho sinh viên (16/04/2012)
Danh mục đính kèm
Mẫu 1 Phiếu đề nghị cấp Giấy chứng nhận SV (LTĐH, VB2).doc (29,696 KB) Số lần download ( 393 )
Mẫu 2 Phiếu điều chỉnh điểm.doc (36,352 KB) Số lần download ( 349 )
Mẫu 3 Đơn đề nghị cấp lại thẻ Sinh viên.doc (24,576 KB) Số lần download ( 324 )
Mẫu 4 Đơn xin học cùng lúc 2 chương trình.docx (16,383 KB) Số lần download ( 363 )
Mẫu 4A Mẫu kế hoạch học tập chung 2 ngành.doc (338,432 KB) Số lần download ( 369 )
Mẫu 4B Đơn xin tạm ngừng học cùng lúc 2 chương trình.docx (15,488 KB) Số lần download ( 331 )
Mẫu 5 Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu.doc (33,280 KB) Số lần download ( 530 )
Mẫu 5A Đơn xin bảo lưu học phần dành cho SV học bổ túc kiến thức Hệ LTĐH.docx (16,024 KB) Số lần download ( 341 )
Mẫu 5B Đơn xin bảo lưu và chuyển điểm.doc (43,520 KB) Số lần download ( 432 )
Mẫu 5C Đơn xin bảo lưu và miễn học các học phần dành cho SVCQ học bằng thứ 2.docx (17,566 KB) Số lần download ( 396 )
Mẫu 6 Phiếu đăng ký học lại (trường hợp nợ môn).doc (45,056 KB) Số lần download ( 406 )
Mẫu 7 Phiếu đăng ký xét TN.doc (31,744 KB) Số lần download ( 480 )
Mẫu 8 Phiếu đề nghị cấp Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời.doc (29,696 KB) Số lần download ( 396 )
Mẫu 9 Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần.doc (31,232 KB) Số lần download ( 346 )
Mẫu 10 Đơn xin chuyển sang Tại chức đối với SVCQ.doc (37,888 KB) Số lần download ( 316 )
Mẫu 10A Đơn xin chuyển xuống học cao đẳng đối với SVCQ.doc (34,816 KB) Số lần download ( 351 )
Mẫu 11 Đơn xin chuyển trường.doc (43,520 KB) Số lần download ( 332 )
Mẫu 12 Đơn xin nghỉ học.doc (33,792 KB) Số lần download ( 362 )
Mẫu 12A Đơn đăng ký học lại (trường hợp bảo lưu).doc (31,232 KB) Số lần download ( 356 )
Mẫu 12B Đơn xin học lại.doc (33,792 KB) Số lần download ( 370 )
Mẫu 13 Phiếu đăng ký môn học thay thế thi TN.doc (35,840 KB) Số lần download ( 339 )
Mẫu 13A Phiếu đăng ký thay đổi môn học thay thế thi TN.doc (28,160 KB) Số lần download ( 314 )
Mẫu 14 Đơn xin xét tuyển LTĐH Không chính quy.doc (34,816 KB) Số lần download ( 305 )
Mẫu 15 Phiếu đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp.doc (29,696 KB) Số lần download ( 323 )
Giấy xác nhận SV vay vốn (ĐHCĐCQ).DOC (41,984 KB) Số lần download ( 358 )
Giấy xác nhận SV vay vốn (B2-LT).DOC (41,984 KB) Số lần download ( 337 )
Mẫu đơn xin hỗ trợ quỹ 156.docx (15,419 KB) Số lần download ( 319 )
Đơn đề nghị miễn giảm học phí dành cho ĐH-CĐCQ.pdf (187,491 KB) Số lần download ( 469 )
Đơn đề nghị miễn giảm học phí dành cho B2 - Liên thông.pdf (187,577 KB) Số lần download ( 353 )
Mẫu 16 Phiếu đăng ký chuyên ngành.doc (30,208 KB) Số lần download ( 226 )
Mẫu 5D Đơn xin thi ghép.doc (37,888 KB) Số lần download ( 220 )