VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Thông báo chiêu sinh khóa Kỷ năng viết CV và Phỏng vấn khai giảng 25-10-2014 (13/10/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học bằng 2 - Hệ chính quy khóa 9 (10/10/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 - Hệ chính quy khóa 9 (10/10/2014)

Thông báo khai giảng lớp luyên thi Đại học - Và bồi dưỡng Văn hóa năm 2015 (10/10/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học khóa 41, liên thông Đại học khóa 15, Đại học bằng 2 khóa 10 hệ vừa làm vừa học năm 2014 - 2015 (10/10/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại khai giảng ngày 22-10-2014 (09/10/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Ngân hàng thực hành khai giảng ngày 22-23/10/2014 (09/10/2014)

Thông báo V/v tổ chức thi và cấp chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ và Tin học trình độ A,B,C (07/10/2014)

Thông báo V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Toeic quốc tế (07/10/2014)

Thông báo V/v khai giảng khóa mới tiếng anh chuyên ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng (07/10/2014)

Các loại mẫu đơn, giấy xác nhận dành cho sinh viên (16/04/2012)
Danh mục đính kèm
Mẫu 1 Phiếu đề nghị cấp Giấy chứng nhận SV (LTĐH, VB2).doc (29,696 KB) Số lần download ( 383 )
Mẫu 2 Phiếu điều chỉnh điểm.doc (36,352 KB) Số lần download ( 338 )
Mẫu 3 Đơn đề nghị cấp lại thẻ Sinh viên.doc (24,576 KB) Số lần download ( 315 )
Mẫu 4 Đơn xin học cùng lúc 2 chương trình.docx (16,383 KB) Số lần download ( 352 )
Mẫu 4A Mẫu kế hoạch học tập chung 2 ngành.doc (338,432 KB) Số lần download ( 362 )
Mẫu 4B Đơn xin tạm ngừng học cùng lúc 2 chương trình.docx (15,488 KB) Số lần download ( 321 )
Mẫu 5 Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu.doc (33,280 KB) Số lần download ( 520 )
Mẫu 5A Đơn xin bảo lưu học phần dành cho SV học bổ túc kiến thức Hệ LTĐH.docx (16,024 KB) Số lần download ( 333 )
Mẫu 5B Đơn xin bảo lưu và chuyển điểm.doc (43,520 KB) Số lần download ( 422 )
Mẫu 5C Đơn xin bảo lưu và miễn học các học phần dành cho SVCQ học bằng thứ 2.docx (17,566 KB) Số lần download ( 386 )
Mẫu 6 Phiếu đăng ký học lại (trường hợp nợ môn).doc (45,056 KB) Số lần download ( 397 )
Mẫu 7 Phiếu đăng ký xét TN.doc (31,744 KB) Số lần download ( 470 )
Mẫu 8 Phiếu đề nghị cấp Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời.doc (29,696 KB) Số lần download ( 383 )
Mẫu 9 Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần.doc (31,232 KB) Số lần download ( 339 )
Mẫu 10 Đơn xin chuyển sang Tại chức đối với SVCQ.doc (37,888 KB) Số lần download ( 308 )
Mẫu 10A Đơn xin chuyển xuống học cao đẳng đối với SVCQ.doc (34,816 KB) Số lần download ( 342 )
Mẫu 11 Đơn xin chuyển trường.doc (43,520 KB) Số lần download ( 323 )
Mẫu 12 Đơn xin nghỉ học.doc (33,792 KB) Số lần download ( 353 )
Mẫu 12A Đơn đăng ký học lại (trường hợp bảo lưu).doc (31,232 KB) Số lần download ( 348 )
Mẫu 12B Đơn xin học lại.doc (33,792 KB) Số lần download ( 363 )
Mẫu 13 Phiếu đăng ký môn học thay thế thi TN.doc (35,840 KB) Số lần download ( 332 )
Mẫu 13A Phiếu đăng ký thay đổi môn học thay thế thi TN.doc (28,160 KB) Số lần download ( 306 )
Mẫu 14 Đơn xin xét tuyển LTĐH Không chính quy.doc (34,816 KB) Số lần download ( 298 )
Mẫu 15 Phiếu đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp.doc (29,696 KB) Số lần download ( 315 )
Giấy xác nhận SV vay vốn (ĐHCĐCQ).DOC (41,984 KB) Số lần download ( 351 )
Giấy xác nhận SV vay vốn (B2-LT).DOC (41,984 KB) Số lần download ( 330 )
Mẫu đơn xin hỗ trợ quỹ 156.docx (15,419 KB) Số lần download ( 312 )
Đơn đề nghị miễn giảm học phí dành cho ĐH-CĐCQ.pdf (187,491 KB) Số lần download ( 458 )
Đơn đề nghị miễn giảm học phí dành cho B2 - Liên thông.pdf (187,577 KB) Số lần download ( 345 )
Mẫu 16 Phiếu đăng ký chuyên ngành.doc (30,208 KB) Số lần download ( 218 )
Mẫu 5D Đơn xin thi ghép.doc (37,888 KB) Số lần download ( 210 )
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý