VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Thông báo V/v khai giảng khóa học: Thực hành phần mềm kế toán doanh nghiệp – Khóa 02 Ngày 02 tháng 08 năm 2014 (28/07/2014)

Thông báo V/v khai giảng khóa học: Thực hành kê khai quyết toán thuế – Khóa 01 Ngày 16 tháng 08 năm 2014 (28/07/2014)

Thông báo Về việc nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2014 (28/07/2014)

ĐIỂM THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014 (27/07/2014)

Thông báo V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 theo Khung tham chiếu châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR) khai giảng ngày 09/8/2014 và thi ngày 31/8/2014 (24/07/2014)

Thông báo Về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1,B2 theo Khung tham chiếu châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR) thi ngày 03/8/2014 (24/07/2014)

Thông báo Khai giảng khoá mới tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng khai giảng ngày 21;22 và 28 tháng 7/ 2014 (15/07/2014)

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển đại học khóa 40 Liên thông đại học khóa 14, Bằng 2 khóa 9 hệ vừa làm vừa học Đợt 2, năm học 2013 - 2014 (11/07/2014)

Hội thảo giới thiệu Chương trình Cử nhân Quốc tế (Khoá 12) (03/07/2014)

Kết quả tuyển sinh Đại học Khoá 40, Liên thông đại học Khoá 14 hệ Vừa làm vừa học Đợt 2 Năm 2014 (03/07/2014)

Các loại mẫu đơn, giấy xác nhận dành cho sinh viên (16/04/2012)
Danh mục đính kèm
Mẫu 1 Phiếu đề nghị cấp Giấy chứng nhận SV (LTĐH, VB2).doc (29,696 KB) Số lần download ( 299 )
Mẫu 2 Phiếu điều chỉnh điểm.doc (36,352 KB) Số lần download ( 261 )
Mẫu 3 Đơn đề nghị cấp lại thẻ Sinh viên.doc (24,576 KB) Số lần download ( 251 )
Mẫu 4 Đơn xin học cùng lúc 2 chương trình.docx (16,383 KB) Số lần download ( 283 )
Mẫu 4A Mẫu kế hoạch học tập chung 2 ngành.doc (338,432 KB) Số lần download ( 297 )
Mẫu 4B Đơn xin tạm ngừng học cùng lúc 2 chương trình.docx (15,488 KB) Số lần download ( 260 )
Mẫu 5 Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu.doc (33,280 KB) Số lần download ( 374 )
Mẫu 5A Đơn xin bảo lưu học phần dành cho SV học bổ túc kiến thức Hệ LTĐH.docx (16,024 KB) Số lần download ( 264 )
Mẫu 5B Đơn xin bảo lưu và chuyển điểm.doc (43,520 KB) Số lần download ( 315 )
Mẫu 5C Đơn xin bảo lưu và miễn học các học phần dành cho SVCQ học bằng thứ 2.docx (17,566 KB) Số lần download ( 290 )
Mẫu 6 Phiếu đăng ký học lại (trường hợp nợ môn).doc (45,056 KB) Số lần download ( 308 )
Mẫu 7 Phiếu đăng ký xét TN.doc (31,744 KB) Số lần download ( 350 )
Mẫu 8 Phiếu đề nghị cấp Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời.doc (29,696 KB) Số lần download ( 293 )
Mẫu 9 Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần.doc (31,232 KB) Số lần download ( 272 )
Mẫu 10 Đơn xin chuyển sang Tại chức đối với SVCQ.doc (37,888 KB) Số lần download ( 252 )
Mẫu 10A Đơn xin chuyển xuống học cao đẳng đối với SVCQ.doc (34,816 KB) Số lần download ( 264 )
Mẫu 11 Đơn xin chuyển trường.doc (43,520 KB) Số lần download ( 258 )
Mẫu 12 Đơn xin nghỉ học.doc (33,792 KB) Số lần download ( 276 )
Mẫu 12A Đơn đăng ký học lại (trường hợp bảo lưu).doc (31,232 KB) Số lần download ( 267 )
Mẫu 12B Đơn xin học lại.doc (33,792 KB) Số lần download ( 285 )
Mẫu 13 Phiếu đăng ký môn học thay thế thi TN.doc (35,840 KB) Số lần download ( 272 )
Mẫu 13A Phiếu đăng ký thay đổi môn học thay thế thi TN.doc (28,160 KB) Số lần download ( 247 )
Mẫu 14 Đơn xin xét tuyển LTĐH Không chính quy.doc (34,816 KB) Số lần download ( 240 )
Mẫu 15 Phiếu đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp.doc (29,696 KB) Số lần download ( 257 )
Giấy xác nhận SV vay vốn (ĐHCĐCQ).DOC (41,984 KB) Số lần download ( 271 )
Giấy xác nhận SV vay vốn (B2-LT).DOC (41,984 KB) Số lần download ( 266 )
Mẫu đơn xin hỗ trợ quỹ 156.docx (15,419 KB) Số lần download ( 246 )
Đơn đề nghị miễn giảm học phí dành cho ĐH-CĐCQ.pdf (187,491 KB) Số lần download ( 332 )
Đơn đề nghị miễn giảm học phí dành cho B2 - Liên thông.pdf (187,577 KB) Số lần download ( 271 )
Mẫu 16 Phiếu đăng ký chuyên ngành.doc (30,208 KB) Số lần download ( 151 )
Mẫu 5D Đơn xin thi ghép.doc (37,888 KB) Số lần download ( 119 )
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý