VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Thông báo V/v tổng khai giảng các lớp Anh văn & Tin học (22/01/2015)

Thông báo V/v tổ chức thi chứng chỉ TOEIC quốc tế (21/01/2015)

Thông báo V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 theo Khung tham chiếu châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR) (21/01/2015)

Thông báo khai giảng lớp luyện thi Đại học - Liên thông ĐH - THPT (15/01/2015)

Xét tuyển lớp dự bị Thạc sĩ (Pre-Master) (22/12/2014)

Xét tuyển lớp dự bị Đại học (Pre-BA) - Chương trình cử nhân quốc tế ĐH Bolton 2015 (22/12/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa kỹ năng giao tiếp khai giảng ngày 10-01-2015 (19/12/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Kỹ năng bán hàng khai giảng ngày 27-12-2014 (19/12/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại khai giảng ngày 17/01/2015 (19/12/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa nghiệp vụ Ngân hàng thực hành khai giảng ngày 07,08/01/2015 (19/12/2014)

Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng (25/06/2014)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG
 1. Chức năng của Văn phòng
  • Văn phòng có những chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý về các công tác hành chính - tổng hợp, văn thư, lưu trữ, pháp chế và lễ tân, khánh tiết, truyền thông và công tác hậu cần, công tác bảo vệ tài sản, an ninh, trật tự trong Trường; điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc Trường theo chương trình, kế hoạch làm việc.
 2. Nhiệm vụ của Văn phòng :
  • Văn phòng là đầu mối, lập kế hoạch và điều phối chung hoạt động của các đơn vị trong trường để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác. Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý, theo dõi, đôn đốc, việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường.
  • Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo các hoạt động của Trường phục vụ cho công tác quản lý điều hành, cũng như theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.
  • Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu của Trường theo đúng quy định.
  • Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự; làm đầu mối công tác phòng cháy chữa cháy của Trường.
  • Thực hiện nhiệm vụ thư ký cho Ban Giám hiệu.
  • Tổ chức các cuộc họp của Ban Giám hiệu với các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài trường.
  • Thực hiện công tác truyền thông và phát triển thương hiệu; quản lý nội dung trang thông tin điện tử của Trường, thực hiện các ấn phẩm quảng cáo giới thiệu về Trường, là đầu mối cung cấp thông tin đối với các phương tiện thông tin đại chúng.
  • Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình nhằm xây dựng và quảng bá thương hiệu của Trường, hỗ trợ công tác tuyển sinh.
  • Tổ chức giao tiếp đối nội, đối ngoại, giữ vai trò là chiếc cầu nối giữa Trường với các cơ quan cấp trên, các đơn vị trong Trường và các cơ quan, tổ chức khác.
  • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tổ chức các hội nghị, sự kiện của Trường.
  • Quản lý về mặt nội dung trang thông tin điện tử của Trường.
  • Thực hiện công tác phục vụ, hậu cần, lễ tân tại các cuộc họp, hội nghị, tiếp khách, sự kiện của Trường.
  • Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của Trường.
  • Đại diện trường làm việc với các cơ quan pháp luật trong tố tụng, điều tra, khiếu nại và tố cáo.
  • Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quy chế, quy định và nội quy của Trường cho cán bộ, viên chức và sinh viên.
  • Tham gia ý kiến thẩm tra về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị của Trường soạn thảo, trước khi trình ký Hiệu trưởng.
  • Tham gia các tổ chức tư vấn soạn thảo, ban hành quy chế, quy định, nội quy của Trường.
  • Cung cấp văn bản pháp luật cho Hiệu trưởng và các đơn vị trong trường khi có yêu cầu, phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý
Thông tin chung
Chỉ thị về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội (06/03/2011)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ trong ngành Ngân hàng (06/03/2011)

Những tác phẩm đầu tiên hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 35 năm thành lập Trường (01/06/2011)

Quyết định số 401/QĐ-ĐHNH/2009:Ban hành quy chế về hoạt động NCKH đối với GV, CB công chức của Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM (07/06/2011)

TB V/v xin ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của Ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (05/09/2011)

THƠ " NHẮN NGƯỜI "KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (12/12/2011)