VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Thông báo Về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1,B2 theo Khung tham chiếu châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR) thi ngày 03/8/2014 (24/07/2014)

Thông báo Khai giảng khoá mới tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng khai giảng ngày 21;22 và 28 tháng 7/ 2014 (15/07/2014)

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển đại học khóa 40 Liên thông đại học khóa 14, Bằng 2 khóa 9 hệ vừa làm vừa học Đợt 2, năm học 2013 - 2014 (11/07/2014)

Hội thảo giới thiệu Chương trình Cử nhân Quốc tế (Khoá 12) (03/07/2014)

Kết quả tuyển sinh Đại học Khoá 40, Liên thông đại học Khoá 14 hệ Vừa làm vừa học Đợt 2 Năm 2014 (03/07/2014)

Thông báo V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 theo Khung tham chiếu châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR) khai giảng ngày 14/7/2014 (30/06/2014)

Thông báo V/v đối tượng được miễn thi ngoại ngữ và chính sách đối với các đối tượng được ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh các chương trình đào tạo thạc sĩ (16/06/2014)

Bố trí khu vực thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 (12/06/2014)

Thông báo chiêu sinh Chương trình đào tạo Các nghiệp vụ ngân hàng thực hành Khai giảng ngày 23 - 24/7/2014 (12/06/2014)

Thông báo chiêu sinh chương trình đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại Khoá 66 Khai giảng ngày 16/7/2014 (12/06/2014)

Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng (25/06/2014)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG
 1. Chức năng của Văn phòng
  • Văn phòng có những chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý về các công tác hành chính - tổng hợp, văn thư, lưu trữ, pháp chế và lễ tân, khánh tiết, truyền thông và công tác hậu cần, công tác bảo vệ tài sản, an ninh, trật tự trong Trường; điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc Trường theo chương trình, kế hoạch làm việc.
 2. Nhiệm vụ của Văn phòng :
  • Văn phòng là đầu mối, lập kế hoạch và điều phối chung hoạt động của các đơn vị trong trường để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác. Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý, theo dõi, đôn đốc, việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường.
  • Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo các hoạt động của Trường phục vụ cho công tác quản lý điều hành, cũng như theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.
  • Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu của Trường theo đúng quy định.
  • Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự; làm đầu mối công tác phòng cháy chữa cháy của Trường.
  • Thực hiện nhiệm vụ thư ký cho Ban Giám hiệu.
  • Tổ chức các cuộc họp của Ban Giám hiệu với các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài trường.
  • Thực hiện công tác truyền thông và phát triển thương hiệu; quản lý nội dung trang thông tin điện tử của Trường, thực hiện các ấn phẩm quảng cáo giới thiệu về Trường, là đầu mối cung cấp thông tin đối với các phương tiện thông tin đại chúng.
  • Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình nhằm xây dựng và quảng bá thương hiệu của Trường, hỗ trợ công tác tuyển sinh.
  • Tổ chức giao tiếp đối nội, đối ngoại, giữ vai trò là chiếc cầu nối giữa Trường với các cơ quan cấp trên, các đơn vị trong Trường và các cơ quan, tổ chức khác.
  • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tổ chức các hội nghị, sự kiện của Trường.
  • Quản lý về mặt nội dung trang thông tin điện tử của Trường.
  • Thực hiện công tác phục vụ, hậu cần, lễ tân tại các cuộc họp, hội nghị, tiếp khách, sự kiện của Trường.
  • Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của Trường.
  • Đại diện trường làm việc với các cơ quan pháp luật trong tố tụng, điều tra, khiếu nại và tố cáo.
  • Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quy chế, quy định và nội quy của Trường cho cán bộ, viên chức và sinh viên.
  • Tham gia ý kiến thẩm tra về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị của Trường soạn thảo, trước khi trình ký Hiệu trưởng.
  • Tham gia các tổ chức tư vấn soạn thảo, ban hành quy chế, quy định, nội quy của Trường.
  • Cung cấp văn bản pháp luật cho Hiệu trưởng và các đơn vị trong trường khi có yêu cầu, phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý