VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Thông báo Mở lớp bổ túc kiến thức dự thi cao học chỉ tiêu riêng cho khu vực Tây Nguyên năm 2014 tại trường Đại học Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột (18/09/2014)

Thông báo Tuyển sinh Cao học năm 2014 (Phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014 giữa Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM với Trường Đại học Tây Nguyên) (18/09/2014)

Thông báo V/v công nhận danh sách sinh viên hệ đại học chính quy khoá 30 được xét tuyển theo học chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao Khoá 2 - Niên khoá 2014-2018 - Đợt 1 (12/09/2014)

Tra cứu điểm tuyển sinh Sau đại học năm 2014 (12/09/2014)

Thông báo V/v xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 (11/09/2014)

Thông báo Kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) hệ cao đẳng chính quy Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 (11/09/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo kỹ năng viết CV và Phỏng Vấn khai giảng ngày 27/9/ - 04/10/2014 (10/09/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo kỹ năng Soạn thảo văn bản khai giảng ngày 27/9 - 04/10/2014 (10/09/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng Hiện đại khai giảng ngày 18/9/2014 (10/09/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại khai giảng ngày 15/9/2014 (10/09/2014)

Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng (25/06/2014)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG
 1. Chức năng của Văn phòng
  • Văn phòng có những chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý về các công tác hành chính - tổng hợp, văn thư, lưu trữ, pháp chế và lễ tân, khánh tiết, truyền thông và công tác hậu cần, công tác bảo vệ tài sản, an ninh, trật tự trong Trường; điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc Trường theo chương trình, kế hoạch làm việc.
 2. Nhiệm vụ của Văn phòng :
  • Văn phòng là đầu mối, lập kế hoạch và điều phối chung hoạt động của các đơn vị trong trường để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác. Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý, theo dõi, đôn đốc, việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường.
  • Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo các hoạt động của Trường phục vụ cho công tác quản lý điều hành, cũng như theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.
  • Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu của Trường theo đúng quy định.
  • Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự; làm đầu mối công tác phòng cháy chữa cháy của Trường.
  • Thực hiện nhiệm vụ thư ký cho Ban Giám hiệu.
  • Tổ chức các cuộc họp của Ban Giám hiệu với các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài trường.
  • Thực hiện công tác truyền thông và phát triển thương hiệu; quản lý nội dung trang thông tin điện tử của Trường, thực hiện các ấn phẩm quảng cáo giới thiệu về Trường, là đầu mối cung cấp thông tin đối với các phương tiện thông tin đại chúng.
  • Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình nhằm xây dựng và quảng bá thương hiệu của Trường, hỗ trợ công tác tuyển sinh.
  • Tổ chức giao tiếp đối nội, đối ngoại, giữ vai trò là chiếc cầu nối giữa Trường với các cơ quan cấp trên, các đơn vị trong Trường và các cơ quan, tổ chức khác.
  • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tổ chức các hội nghị, sự kiện của Trường.
  • Quản lý về mặt nội dung trang thông tin điện tử của Trường.
  • Thực hiện công tác phục vụ, hậu cần, lễ tân tại các cuộc họp, hội nghị, tiếp khách, sự kiện của Trường.
  • Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của Trường.
  • Đại diện trường làm việc với các cơ quan pháp luật trong tố tụng, điều tra, khiếu nại và tố cáo.
  • Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quy chế, quy định và nội quy của Trường cho cán bộ, viên chức và sinh viên.
  • Tham gia ý kiến thẩm tra về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị của Trường soạn thảo, trước khi trình ký Hiệu trưởng.
  • Tham gia các tổ chức tư vấn soạn thảo, ban hành quy chế, quy định, nội quy của Trường.
  • Cung cấp văn bản pháp luật cho Hiệu trưởng và các đơn vị trong trường khi có yêu cầu, phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý
Thông tin chung
Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục và Thư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp khai giảng năm học mới 2014 - 2015 (15/09/2014)

Lịch công tác Tuần 39 (Từ ngày 22/9/2014 đến ngày 27/9/2014) (19/09/2014)

Hội nghị cán bộ chủ chốt và họp lấy phiếu tín nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng (09/06/2014)

Hội nghị đối thoại Nhà trường – Sinh viên năm 2013 – 2014 (11/06/2014)

GS. David Dickinson, Trường Đại học Birmingham, Vương quốc Anh đến thăm và làm việc với trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh (20/06/2014)

Buổi lễ công bố tái bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà Trường (24/06/2014)