VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thông báo tuyển sinh đại học khóa 41, liên thông đại học khóa 15, đại học bằng 2 khóa 10 hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2014 (22/10/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Kỷ năng viết CV và Phỏng vấn khai giảng 25-10-2014 (13/10/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học bằng 2 - Hệ chính quy khóa 9 (10/10/2014)

Thông báo khai giảng lớp luyên thi Đại học - Và bồi dưỡng Văn hóa năm 2015 (10/10/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học khóa 41, liên thông Đại học khóa 15, Đại học bằng 2 khóa 10 hệ vừa làm vừa học năm 2014 - 2015 (10/10/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại khai giảng ngày 22-10-2014 (09/10/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Ngân hàng thực hành khai giảng ngày 22-23/10/2014 (09/10/2014)

Thông báo V/v tổ chức thi và cấp chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ và Tin học trình độ A,B,C (07/10/2014)

Thông báo V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Toeic quốc tế (07/10/2014)

Thông báo V/v khai giảng khóa mới tiếng anh chuyên ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng (07/10/2014)

Đội ngũ nhân sự Phòng Công tác sinh viên (19/05/2014)
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
ĐƠN VỊ: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
 • Trưởng phòng: ThS. Lâm Thị Kim Liên (NCS)
 • Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thu Lài
 • Nhân viên:
  1. CN. Nguyễn Vũ Hoàng Anh
  2. CN. Nguyễn Thị Hà
  3. CN. Nguyễn Cao Song Hương
  4. CN. Mai Thị Bích Phương
  5. CN. Hà Minh Tâm
  6. CN. Hoàng Thị Tuyền
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý