VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Thông báo chiêu sinh khóa Kỷ năng viết CV và Phỏng vấn khai giảng 25-10-2014 (13/10/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học bằng 2 - Hệ chính quy khóa 9 (10/10/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 - Hệ chính quy khóa 9 (10/10/2014)

Thông báo khai giảng lớp luyên thi Đại học - Và bồi dưỡng Văn hóa năm 2015 (10/10/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học khóa 41, liên thông Đại học khóa 15, Đại học bằng 2 khóa 10 hệ vừa làm vừa học năm 2014 - 2015 (10/10/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại khai giảng ngày 22-10-2014 (09/10/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Ngân hàng thực hành khai giảng ngày 22-23/10/2014 (09/10/2014)

Thông báo V/v tổ chức thi và cấp chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ và Tin học trình độ A,B,C (07/10/2014)

Thông báo V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Toeic quốc tế (07/10/2014)

Thông báo V/v khai giảng khóa mới tiếng anh chuyên ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng (07/10/2014)

Đội ngũ nhân sự Phòng Tổ chức cán bộ (16/07/2014)
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
ĐƠN VỊ: PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
 • Phó Trưởng Phòng phụ trách: TS. Phan Diên Vỹ
 • Phó Trưởng phòng: ThS. Vũ Thị Hải Minh
 • Chuyên viên:
  1. Công tác Đảng:
   • CN. Nguyễn Quốc Thọ
  2. Tổ chức cán bộ:
   • ThS. Nguyễn Viết Hoạt
   • CN. Lê Khắc Phương Minh
   • CN. Phạm Thái Hiền
   • CN. Nguyễn Thị Thu Hiền
   • CN. Lê Đình Luân
   • CN. Hoàng Thị Mai
  3. Y tế:
   • CN. Nguyễn Thị Thanh
   • Y sĩ. Đoàn Thị Thanh Hằng
   • Y sĩ. Nguyễn Thị Thanh Điểm

Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý