VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Quyết định V/v biên chế Sinh viên vào danh sách các lớp thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao Khóa 2 - Niên khóa 2014 - 2018 và Lịch giảng - CLC - Khóa 2 - HK1 - NH - 2014 - 2015 (22/10/2014)

Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thông báo tuyển sinh đại học khóa 41, liên thông đại học khóa 15, đại học bằng 2 khóa 10 hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2014 (22/10/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Kỷ năng viết CV và Phỏng vấn khai giảng 25-10-2014 (13/10/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học bằng 2 - Hệ chính quy khóa 9 (10/10/2014)

Thông báo khai giảng lớp luyên thi Đại học - Và bồi dưỡng Văn hóa năm 2015 (10/10/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học khóa 41, liên thông Đại học khóa 15, Đại học bằng 2 khóa 10 hệ vừa làm vừa học năm 2014 - 2015 (10/10/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại khai giảng ngày 22-10-2014 (09/10/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Ngân hàng thực hành khai giảng ngày 22-23/10/2014 (09/10/2014)

Thông báo V/v tổ chức thi và cấp chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ và Tin học trình độ A,B,C (07/10/2014)

Thông báo V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Toeic quốc tế (07/10/2014)

Đội ngũ nhân sự Phòng Tài chính - Kế toán (19/05/2014)
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
ĐƠN VỊ: PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 • Trưởng phòng: TS. Phạm Anh Thủy
 • Nhân viên:
  1. CN. Nguyễn Ngọc Ánh
  2. CN. Mai Ngọc Dung
  3. CN. Vũ Thị Thùy Dương
  4. CN. Bạch Thị Thu Hồng
  5. CN. Nguyễn Mạnh Hùng
  6. CN. Đoàn Văn Quyết
  7. CN. Dương Hồng Thìn
  8. CN. Nguyễn Anh Tiệp
  9. CN. Lê Đức Vũ
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý