VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Đội ngũ nhân sự Văn phòng (01/09/2014)
 
   
  STT
   
  Họ và tên
   
  Chức vụ
  1
  Chánh Văn phòng 
  Trợ lý Ban Giám hiệu
  2
  ThS. Đoàn Thị Hồng Minh
  Phó Chánh văn phòng
  3 Phó Chánh văn phòng
  4
  Nguyễn Thị Hồng Diễm
  Nhân viên
  5
  Nguyễn Minh Hoàng
  Nhân viên
  6
  Nguyễn Thị Kim Vân
  Nhân viên
  7
  Nguyễn Thị Thanh Vân
  Nhân viên
  8 Đường Dĩ Thoại Chuyên viên
  9
  Huỳnh Thiên Biên
  Nhân viên
  10
  Ngô Chí Công
  Nhân viên
  11
  Đào Thế Dũng
  Nhân viên
  12
  Trần Thế Thắng
  Nhân viên
  13
  Trần Ngọc Tín
  Nhân viên
  14
  Lê Tấn Trọng
  Nhân viên
  15
  Bùi Công Cường
  Nhân viên
  16
  Đinh Vũ Duy Bắc
  Nhân viên
  17
  Bùi Thọ Bình
  Nhân viên
  18
  Lê Văn Cường
  Nhân viên
  19
  Nguyễn Quốc Đoàn
  Nhân viên
  20
  Trần Mạnh Hà
  Nhân viên
  21
  Nguyễn Quang Hải
  Nhân viên
  22
  Đỗ Thái Hoà
  Nhân viên
  23
  Lương Quốc Hợi
  Nhân viên
  24
  Đinh Xuân Huân
  Nhân viên
  25
  Cao Thanh Hùng
  Nhân viên
  26
  Lưu Xuân Quân
  Nhân viên
  27
  Trần Phước Thành
  Nhân viên
  28
  Trần Doãn Thuỷ
  Nhân viên
  29
  Nguyễn Văn Việt
  Nhân viên
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý
Thông tin chung
HTV7 đưa tin "Trường ĐH Ngân hàng tư vấn tuyển sinh và tư vấn định hướng chọn ngành mùa tuyển sinh đại học 2016" (28/06/2016)

Chỉ thị về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội (06/03/2011)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ trong ngành Ngân hàng (06/03/2011)

Những tác phẩm đầu tiên hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 35 năm thành lập Trường (01/06/2011)

Quyết định số 401/QĐ-ĐHNH/2009:Ban hành quy chế về hoạt động NCKH đối với GV, CB công chức của Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM (07/06/2011)

TB V/v xin ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của Ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (05/09/2011)