VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Thông báo V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 theo Khung tham chiếu châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR) KG 24/11/2014 (17/11/2014)

Thông báo V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi chứng chỉ TOEIC quốc tế (KG 24/11/2014) (17/11/2014)

Thông báo V/v tuyển sinh chương trình Thạc Sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) liên kết đào tạo với ĐH Bolton, Vương quốc Anh Khóa 9 (12/11/2014)

Thông báo V/v tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (EMBAFB) liên kết đào tạo với trường ĐH Khoa học Ứng dụng Tây bắc Thụy Sĩ Khóa 16 (12/11/2014)

Thông báo V/v khai giảng các lớp tiếng Anh và Tin học cơ bản khóa K30 (10/11/2014)

Thông báo V/v khai giảng khóa mới tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng (06/11/2014)

Thông báo V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi chứng chỉ TOEIC quốc tế (06/11/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Ngân hàng thực hành khai giảng ngày 03,04-12-2014 (06/11/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại khai giảng ngày 04-12-2014 (06/11/2014)

Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM thông báo tuyển sinh ĐH Khóa 41, Liên thông ĐH Khóa 15, ĐH bằng 2 Khóa 10 hệ vừa làm vừa học đợt 2 2014 (05/11/2014)

Sứ mạng Nhà Trường (12/02/2014)
          Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học đa ngành với ngành mũi nhọn là tài chính-ngân hàng. Hiện nay trường có 07 ngành học: Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Hệ thống thông tin quản lý; Ngôn ngữ Anh; Luật kinh tế; Kinh tế quốc tế. Trường đào tạo học sinh, sinh viên, học viên nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác ở trong nước và trên thế giới. Nguồn nhân lực được đào tạo có khả năng làm các công việc quản trị kinh doanh, nghiên cứu, tác nghiệp các nghiệp vụ kinh doanh lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
          Trường là trung tâm khoa học có uy tín trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quản trị kinh doanh. Trường có nhiệm vụ thu nhận, truyền bá, nghiên cứu, phát triển các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh hiện đại cho ngành và cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác.
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý
Thông tin chung
Chỉ thị về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội (06/03/2011)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ trong ngành Ngân hàng (06/03/2011)

Những tác phẩm đầu tiên hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 35 năm thành lập Trường (01/06/2011)

Quyết định số 401/QĐ-ĐHNH/2009:Ban hành quy chế về hoạt động NCKH đối với GV, CB công chức của Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM (07/06/2011)

TB V/v xin ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của Ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (05/09/2011)

THƠ " NHẮN NGƯỜI "KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (12/12/2011)