VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Thông báo chiêu sinh nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại - Khai giảng (04/06/2015 - 19/06/2015) (26/05/2015)

Thông báo kết quả thi tuyển sinh Đại học, Liên thông đại học hệ VLVH đợt 1 năm 2015 (15/05/2015)

Thông báo chiêu sinh khoá "Quản trị rủi ro ngân hàng" (13/05/2015)

Thông báo chiêu sinh Khoá Nghiệp vụ ngân hàng thực hành (12/05/2015)

Thông báo chiêu sinh khoá kỹ năng viết CV và phỏng vấn (12/05/2015)

Thông báo chiêu sinh khoá Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại khai giảng ngày 18,19/05/2015 (12/05/2015)

Thông báo V/v tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức tiếng anh tương đương B1, B2 (CEFR) theo khung tham chiếu châu Âu về ngôn ngữ - khai giảng ngày 11/05/2015 (27/04/2015)

Thông báo V/v tổ chức thi chứng chỉ TOEIC quốc tế ngày 14/05/2015 tại 39 Hàm Nghi (27/04/2015)

Thông báo V/v: Tổ chức khai giảng các lớp tiếng Anh cơ bản tại cơ sở 56 Hoàng Diệu (27/04/2015)

Thông báo chiêu sinh chương trình Core Banking khai giảng 07/05/2015 (16/04/2015)

Sứ mạng Nhà Trường (12/02/2014)
          Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học đa ngành với ngành mũi nhọn là tài chính-ngân hàng. Hiện nay trường có 07 ngành học: Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Hệ thống thông tin quản lý; Ngôn ngữ Anh; Luật kinh tế; Kinh tế quốc tế. Trường đào tạo học sinh, sinh viên, học viên nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác ở trong nước và trên thế giới. Nguồn nhân lực được đào tạo có khả năng làm các công việc quản trị kinh doanh, nghiên cứu, tác nghiệp các nghiệp vụ kinh doanh lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
          Trường là trung tâm khoa học có uy tín trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quản trị kinh doanh. Trường có nhiệm vụ thu nhận, truyền bá, nghiên cứu, phát triển các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh hiện đại cho ngành và cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác.
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý
Thông tin chung
Chỉ thị về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội (06/03/2011)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ trong ngành Ngân hàng (06/03/2011)

Những tác phẩm đầu tiên hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 35 năm thành lập Trường (01/06/2011)

Quyết định số 401/QĐ-ĐHNH/2009:Ban hành quy chế về hoạt động NCKH đối với GV, CB công chức của Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM (07/06/2011)

TB V/v xin ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của Ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (05/09/2011)

THƠ " NHẮN NGƯỜI "KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (12/12/2011)