VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Hệ thống biểu mẫu dành cho sinh viên của phòng đào tạo (13/05/2015)
Danh mục đính kèm
Mẫu 1 Đơn xin bảo lưu KQHT và chuyển điểm.doc (58,368 KB) Số lần download ( 1120 )
Mẫu 1B Đơn xin bảo lưu và miễn học các học phần học bằng thứ 2.docx (21,010 KB) Số lần download ( 421 )
Mẫu 2 Phieu dang ky hoc phan.doc (57,856 KB) Số lần download ( 1134 )
Mẫu 2A Don xin dieu chinh lop HP.doc (40,960 KB) Số lần download ( 813 )
Mẫu 2B Don xin huy lop HP.doc (38,400 KB) Số lần download ( 815 )
Mẫu 2C DON XIN BO SUNG DANH SACH_Trong trường hợp đã phát hành sổ đầu bài.DOC (44,544 KB) Số lần download ( 450 )
Mẫu 2D Phiếu đề nghị cấp GGT học môn GDQP.doc (29,184 KB) Số lần download ( 373 )
Mẫu 3 Phiếu đề nghị cấp chứng chỉ.doc (27,136 KB) Số lần download ( 417 )
Mẫu 4 Đơn xin học cùng lúc 2 chương trình.doc (33,792 KB) Số lần download ( 550 )
Mẫu 4A Mẫu kế hoạch học tập chung 2 ngành.doc (338,432 KB) Số lần download ( 485 )
Mẫu 4B Đơn xin tạm ngừng học cùng lúc 2 chương trình.docx (15,488 KB) Số lần download ( 303 )
Mẫu 5 Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu KQHT.doc (34,816 KB) Số lần download ( 1026 )
Mẫu 5A Đơn đăng ký học lại.doc (30,720 KB) Số lần download ( 755 )
Mẫu 6 Phiếu đăng ký chuyên ngành.docx (19,081 KB) Số lần download ( 382 )
Mẫu 7 Phiếu đăng ký thực tập cuối khóa.doc (36,352 KB) Số lần download ( 619 )
Mẫu 8 Phiếu đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp.doc (24,576 KB) Số lần download ( 467 )
Mẫu 10A Đơn xin chuyển xuống học cao đẳng.doc (34,816 KB) Số lần download ( 337 )
Mẫu 11 Đơn xin chuyển trường.doc (44,032 KB) Số lần download ( 483 )
Mẫu 12 Đơn xin nghỉ học.doc (33,792 KB) Số lần download ( 605 )
Mẫu 12A Đơn xin học lại.doc (33,792 KB) Số lần download ( 564 )
Mẫu 10 Đơn xin chuyển sang học Tại chức.doc (37,888 KB) Số lần download ( 252 )
Mẫu 9 Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp.doc (31,744 KB) Số lần download ( 609 )
Mẫu 1A Đơn xin bảo lưu và chuyển điểm liên thông.doc (96,768 KB) Số lần download ( 297 )
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý
Thông tin chung
Thầy Hiệu trưởng trả lời phỏng vấn cơ quan truyền thông (26/08/2016)

Báo Tuổi trẻ đưa tin Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM "Đào tạo nhân lực Chất lượng cao cho lĩnh vực Ngân hàng" (01/07/2016)

Báo Tuổi trẻ đưa tin trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM triển khai chương trình hợp tác đào tạo với ĐH Bolton (Vương quốc anh) và ĐH Tây Bắc Thụy Sĩ là hướng đi cần thiết góp phần nâng cao khả năng hội nhập và kinh nghiệm quốc tế của sinh viên trong bối cảnh hội nhập toàn diện hiện nay (04/07/2016)

Lich công tác lãnh đạo Tuần 29 (Từ 11/7/2016 đến 17/7/2016) (11/07/2016)

Thông báo kết luận của Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng tại cuộc họp cán bộ chủ chốt ngày 11-7-2016 (12/07/2016)

Lịch công tác lãnh đạo Tuần 30 (Từ 18/7/2016 đến 24/7/2016) (15/07/2016)