VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Thông báo chiêu sinh chương trình Core Banking khai giảng 07/05/2015 (16/04/2015)

Thông báo V/v: Khai giảng lớp ôn cấp tốc và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học A (15/04/2015)

Thông báo V/v tổ chức thi chứng chỉ TOEIC quốc tế ngày 23/04/2015 tại 39 Hàm Nghi (14/04/2015)

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2015 (09/04/2015)

Thông báo khai giảng lớp luyện thi ĐH, Liên thông ĐH - THPT (từ 15/04/2015 đến 30/06/2015) (31/03/2015)

Thông báo chiêu sinh Khoá nghiệp vụ ngân hàng hiện đại (khai giảng 22/04/2015) (27/03/2015)

Thông báo chiêu sinh Khoá nghiệp vụ ngân hàng Thực hành (khai giảng 05,06/05/2015) (27/03/2015)

Thông báo V/v tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức tiếng anh tương đương B1 (CEFR) theo chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Khai giảng ngày 24/03/2015 (11/03/2015)

Thông báo V/v tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 theo khung tham chiếu Châu âu về ngôn ngữ (CEFR) (27/02/2015)

Thông báo chiêu sinh Khoá nghiệp vụ ngân hàng Thực hành (06/02/2015)

Các loại mẫu đơn, giấy xác nhận dành cho sinh viên (16/04/2012)
Danh mục đính kèm
Mẫu 1 Phiếu đề nghị cấp Giấy chứng nhận SV (LTĐH, VB2).doc (29,696 KB) Số lần download ( 1682 )
Mẫu 2 Phiếu điều chỉnh điểm.doc (36,352 KB) Số lần download ( 910 )
Mẫu 3 Đơn đề nghị cấp lại thẻ Sinh viên.doc (24,576 KB) Số lần download ( 860 )
Mẫu 4 Đơn xin học cùng lúc 2 chương trình.docx (16,383 KB) Số lần download ( 1045 )
Mẫu 4A Mẫu kế hoạch học tập chung 2 ngành.doc (338,432 KB) Số lần download ( 1047 )
Mẫu 4B Đơn xin tạm ngừng học cùng lúc 2 chương trình.docx (15,488 KB) Số lần download ( 709 )
Mẫu 5 Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu.doc (33,280 KB) Số lần download ( 1620 )
Mẫu 5A Đơn xin bảo lưu học phần dành cho SV học bổ túc kiến thức Hệ LTĐH.docx (16,024 KB) Số lần download ( 679 )
Mẫu 5B Đơn xin bảo lưu và chuyển điểm.doc (43,520 KB) Số lần download ( 1222 )
Mẫu 5C Đơn xin bảo lưu và miễn học các học phần dành cho SVCQ học bằng thứ 2.docx (17,566 KB) Số lần download ( 847 )
Mẫu 6 Phiếu đăng ký học lại (trường hợp nợ môn).doc (45,056 KB) Số lần download ( 1460 )
Mẫu 6A Phiếu đăng ký học lại (môn GDQP).doc (28,672 KB) Số lần download ( 716 )
Mẫu 7 Phiếu đăng ký xét TN.doc (31,744 KB) Số lần download ( 1572 )
Mẫu 8 Phiếu đề nghị cấp Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời.doc (29,696 KB) Số lần download ( 1112 )
Mẫu 9 Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần.doc (31,232 KB) Số lần download ( 967 )
Mẫu 10 Đơn xin chuyển sang Tại chức đối với SVCQ.doc (37,888 KB) Số lần download ( 616 )
Mẫu 10A Đơn xin chuyển xuống học cao đẳng đối với SVCQ.doc (34,816 KB) Số lần download ( 641 )
Mẫu 11 Đơn xin chuyển trường.doc (43,520 KB) Số lần download ( 853 )
Mẫu 12 Đơn xin nghỉ học.doc (33,792 KB) Số lần download ( 1067 )
Mẫu 12A Đơn đăng ký học lại (trường hợp bảo lưu).doc (31,232 KB) Số lần download ( 918 )
Mẫu 12B Đơn xin học lại.doc (33,792 KB) Số lần download ( 1196 )
Mẫu 13 Phiếu đăng ký môn học thay thế thi TN.doc (35,840 KB) Số lần download ( 739 )
Mẫu 13A Phiếu đăng ký thay đổi môn học thay thế thi TN.doc (28,160 KB) Số lần download ( 673 )
Mẫu 14 Đơn xin xét tuyển LTĐH Không chính quy.doc (34,816 KB) Số lần download ( 598 )
Mẫu 15 Phiếu đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp.doc (29,696 KB) Số lần download ( 748 )
Giấy xác nhận SV vay vốn (ĐHCĐCQ).DOC (41,984 KB) Số lần download ( 1105 )
Giấy xác nhận SV vay vốn (B2-LT).DOC (41,984 KB) Số lần download ( 673 )
Mẫu đơn xin hỗ trợ quỹ 156.docx (15,419 KB) Số lần download ( 637 )
Đơn đề nghị miễn giảm học phí dành cho ĐH-CĐCQ.pdf (187,491 KB) Số lần download ( 1730 )
Đơn đề nghị miễn giảm học phí dành cho B2 - Liên thông.pdf (187,577 KB) Số lần download ( 991 )
Mẫu 16 Phiếu đăng ký chuyên ngành.doc (30,208 KB) Số lần download ( 1138 )
Mẫu 5D Đơn xin thi ghép.doc (37,888 KB) Số lần download ( 716 )
Don xin phep vang thi KTHP.doc (44,032 KB) Số lần download ( 310 )
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý
Thông tin chung
Chỉ thị về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội (06/03/2011)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ trong ngành Ngân hàng (06/03/2011)

Những tác phẩm đầu tiên hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 35 năm thành lập Trường (01/06/2011)

Quyết định số 401/QĐ-ĐHNH/2009:Ban hành quy chế về hoạt động NCKH đối với GV, CB công chức của Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM (07/06/2011)

TB V/v xin ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của Ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (05/09/2011)

THƠ " NHẮN NGƯỜI "KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (12/12/2011)