VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Danh mục đính kèm
Mau tom tat va nhan xet bai tap tinh huong.pdf (35,719 KB) Số lần download ( 3643 )
Mau_Bao cao HTTTQT_DH CHINH QUY.doc (1,059,840 KB) Số lần download ( 3305 )
Mau_Bao cao HTTTQT_Cac he khac.doc (1,059,328 KB) Số lần download ( 2108 )
Slide bai giang MIS1 _ 1112.rar (1,746,800 KB) Số lần download ( 4289 )
MIS_INTRO_CASE.pdf (265,058 KB) Số lần download ( 2147 )
MIS_BM_GIOI THIEU MON HOC.pdf (115,129 KB) Số lần download ( 4441 )
Case Study MIS1_HK1_2011_2012 (updated).pdf (1,471,410 KB) Số lần download ( 5176 )
Tin khác
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý
Thông tin chung
Chỉ thị về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội (06/03/2011)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ trong ngành Ngân hàng (06/03/2011)

Những tác phẩm đầu tiên hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 35 năm thành lập Trường (01/06/2011)

Quyết định số 401/QĐ-ĐHNH/2009:Ban hành quy chế về hoạt động NCKH đối với GV, CB công chức của Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM (07/06/2011)

TB V/v xin ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của Ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (05/09/2011)

THƠ " NHẮN NGƯỜI "KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (12/12/2011)