VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Thông báo chiêu sinh khóa Kỷ năng viết CV và Phỏng vấn khai giảng 25-10-2014 (13/10/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học bằng 2 - Hệ chính quy khóa 9 (10/10/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 - Hệ chính quy khóa 9 (10/10/2014)

Thông báo khai giảng lớp luyên thi Đại học - Và bồi dưỡng Văn hóa năm 2015 (10/10/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học khóa 41, liên thông Đại học khóa 15, Đại học bằng 2 khóa 10 hệ vừa làm vừa học năm 2014 - 2015 (10/10/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại khai giảng ngày 22-10-2014 (09/10/2014)

Thông báo chiêu sinh khóa Nghiệp vụ Ngân hàng thực hành khai giảng ngày 22-23/10/2014 (09/10/2014)

Thông báo V/v tổ chức thi và cấp chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ và Tin học trình độ A,B,C (07/10/2014)

Thông báo V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Toeic quốc tế (07/10/2014)

Thông báo V/v khai giảng khóa mới tiếng anh chuyên ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng (07/10/2014)

Danh mục đính kèm
Mau tom tat va nhan xet bai tap tinh huong.pdf (35,719 KB) Số lần download ( 3512 )
Mau_Bao cao HTTTQT_DH CHINH QUY.doc (1,059,840 KB) Số lần download ( 3200 )
Mau_Bao cao HTTTQT_Cac he khac.doc (1,059,328 KB) Số lần download ( 2002 )
Slide bai giang MIS1 _ 1112.rar (1,746,800 KB) Số lần download ( 4186 )
MIS_INTRO_CASE.pdf (265,058 KB) Số lần download ( 2048 )
MIS_BM_GIOI THIEU MON HOC.pdf (115,129 KB) Số lần download ( 4301 )
Case Study MIS1_HK1_2011_2012 (updated).pdf (1,471,410 KB) Số lần download ( 5066 )
Tin khác
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý