VietNamese English


Thông tin tuyển sinh
Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và liên thông đại học chính quy đến 17h00, ngày 09/8/2015 (09/08/2015)
  
   
         4. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Ngân hàng sử dụng 2 phiếu đăng ký xét tuyến:
Danh mục đính kèm
Ds ts xet tuyen dhcq - Luat KT.xls (232,960 KB) Số lần download ( 10824 )
Ds ts xet tuyen dhcq - Ngon ngu Anh.xls (236,544 KB) Số lần download ( 11786 )
Ds ts xet tuyen dhcq - Nhom nganh Kinh te.xls (578,048 KB) Số lần download ( 43253 )
Ds ts xet tuyen lien thong dhcq - Ke toan.xls (64,000 KB) Số lần download ( 3933 )
Ds ts xet tuyen lien thong dhcq - QTKD.xls (56,320 KB) Số lần download ( 2795 )
Ds ts xet tuyen lien thong dhcq - TCNH.xls (72,704 KB) Số lần download ( 3552 )
Quy_dinh_xet_tuyen_cua_Bo_GDDT_(3809_BGDDT_KTKDCLGD).pdf (1,760,409 KB) Số lần download ( 2546 )
Tin khác
Thông tin học bổng
Tài nguyên học tập
Chủ đề góp ý
Thông tin chung
HTV7 đưa tin "Trường ĐH Ngân hàng tư vấn tuyển sinh và tư vấn định hướng chọn ngành mùa tuyển sinh đại học 2016" (28/06/2016)

Chỉ thị về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội (06/03/2011)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ trong ngành Ngân hàng (06/03/2011)

Những tác phẩm đầu tiên hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 35 năm thành lập Trường (01/06/2011)

Quyết định số 401/QĐ-ĐHNH/2009:Ban hành quy chế về hoạt động NCKH đối với GV, CB công chức của Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM (07/06/2011)

TB V/v xin ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của Ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (05/09/2011)