10:02 13/09/2016

Bộ chương trình đào tạo được xây dựng tiếp cận theo phương pháp CDIO và chuẩn AUN-QA thuộc chương trình đào tạo ĐH chính quy

Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 10/02/2017
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây