15:57 14/12/2016

Thông báo V/v bố trí lịch và giảng đường sinh hoạt lớp định kỳ của ĐH, CĐCQ đợt 2 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (ngày 28/12/2016)
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 10/02/2017
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây