Mục tiêu đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, những kiến thức chuyên sâu về kế toán và kiểm toán, đáp ứng nhu cầu nhân sự trong nền kinh tế. Mục tiêu cụ thể là người học được trang bị:

- Kiến thức và lập luận ngành

- Kỹ năng và phẩm chất cá nhân - nghề nghiệp

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

- Năng lực thực hành nghề nghiệp

Chuẩn đầu ra 

1.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức:

- Hiểu biết pháp luật về kinh doanh, kế toán – kiểm toán, tài chính và thuế.

- Có kiến thức chuyên sâu để tổ chức thực hiện chức năng kế toán tài chính, chức năng kế toán quản trị, tổ chức hệ thống thông tin kế toán.

- Có kiến thức để thực hiện các công việc kiểm toán và tổ chức hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm tra kế toán.

- Có kiến thức về phân tích và quản trị tài chính trong việc xây dựng các quyết định tài chính.

1.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng:

- Kỹ năng về tổ chức hoạt động kế toán – kiểm toán.

- Kỹ năng phân tích tài chính.

- Xây dựng quy trình kiểm toán và kiểm soát nội bộ.

- Sử dụng ít nhất một phần mềm kế toán và các phần mềm ứng dụng để xử lý các dữ liệu về kế toán tài chính.

- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, kỹ năng văn phòng, kỹ năng trình bày, kỹ năng giao tiếp, khả năng nghiên cứu để nâng cao kiến thức phục vụ công việc.

- Chuẩn tiếng Anh đầu ra (điều kiện để xét tốt nghiệp) là: TOEIC 530 hoặc B1 (chuẩn Châu Âu) và chuẩn tin học đầu ra là chứng chỉ tin học trình độ B.

1.3. Chuẩn đầu ra về thái độ:

- Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tuân thủ đạo đức về nghề nghiệp kế toán – kiểm toán.

- Có tinh thần kỷ luật trong công việc cũng như ý thức xây dựng đơn vị vững mạnh.

- Ý thức được sự cần thiết phải tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và thường xuyên học tập nâng cao trình độ, luôn tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

- Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

 

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán, chuyên ngành kế toán – kiểm toán có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty kiểm toán, cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan thuế, hải quan, cơ quan nghiên cứu, quản lý, hội nghề nghiệp và các tổ chức đào tạo về kế toán – kiểm toán. Cụ thể, sinh viên có thể làm việc với các vị trí cụ thể sau: Nhân viên kế toán; Giao dịch viên; Nhân viên kiểm toán và kiểm soát nội bộ; Trợ lý kiểm toán; Nhân viên tư vấn kế toán, tài chính, thuế; Cán bộ thuế; Giảng viên tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu tại trường đại học; Nghiên cứu viên ở các Trung tâm, Viện nghiên cứu…

Khung chương trình đào tạo


Đại học chính quy
Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây