Mục tiêu đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh nắm vững kiến thức nền tảng về ngôn ngữ Anh, có năng lực sử dụng các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh một cách hiệu quả, có kỹ năng biên-phiên dịch căn bản trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng ngôn ngữ này, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng.

Chuẩn đầu ra 

1.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức:

1.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng:

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh có thể làm việc trong các môi trường cần sử dụng tiếng Anh, tại các tổ chức thương mại, kinh doanh, tài chính ngân hàng.

Các vị trí mà cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có thể đảm nhận:

- Nhân viên văn phòng, giao dịch viên, nhân viên dịch vụ khách hàng,

- Nhân viên bộ phận chuyên về giao tiếp, dịch thuật, hành chính,

- Các vị trí trợ lý như trợ lý dự án, trợ lý giám đốc,

- Biên dịch viên, phiên dịch viên trong các lĩnh vực phổ thông, thương mại, tài chính ngân hàng cần sử dụng tiếng Anh

- Giáo viên và trợ giảng tiếng Anh trong các tổ chức giáo dục.

Khung chương trình đào tạo


Đại học chính quy
Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây