13:49 26/10/2016

QĐ V/v công nhận đạt trình độ tiếng Anh chuẩn đầu ra đối với sinh viên Liên thông đại học chính quy tháng 10 năm 2016Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 10/02/2017
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây