DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

VĂN PHÒNG

1

PGS.TS. Trần Mai  Ước

Chánh văn phòng

2

ThS. Đoàn Thị Hồng Minh

Phó Chánh văn phòng

3

ThS. Lê Đình Luân

Phó Chánh văn phòng

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

4

ThS. Hồ Trần Hùng

Trưởng phòng

5

ThS. Vũ Thị Hải  Minh

Phó Trưởng phòng

PHÒNG ĐÀO TẠO

6

TS. Phan Ngọc Minh

Trưởng phòng

7

ThS. Lê Ngọc  Thắng

Phó Trưởng phòng

8

CN. Trần Ngọc  Diệp

Phó Trưởng phòng

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

9

TS. Lê Văn  Hải

Trưởng phòng

10

CN. Trần Vĩnh Nguyên

Phó Trưởng phòng

11

TS. Ông Văn  Năm

Phó Trưởng phòng

PHÒNG THANH TRA

12

ThS. Đoàn Võ Việt

Trưởng phòng

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

13

TS. Lâm Thị Kim  Liên

Trưởng phòng

14 ThS. Hoàng Thị Tuyền  Phó Trưởng phòng

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

15

ThS. Phạm Thanh An

Trưởng phòng

16

ThS. Trần Doãn Hiếu

Phó Trưởng phòng

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

17

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng phòng

18

ThS. Nguyễn Anh Tiệp

Phó Trưởng phòng 

PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN

19

ThS. Nguyễn Trung  Trí

Trưởng phòng

20

CN. Phan Đình  Phúc

Phó Trưởng phòng

21

CN. Trần Đức Liêm

Phó Trưởng phòng

 PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
22  TS. Bùi Quang Tín  Phó Trưởng phòng phụ trách

THƯ VIỆN

23

ThS. Vũ Tiến  Đức

Giám đốc

KHOA NGÂN HÀNG

24

TS. Nguyễn Trần  Phúc

Trưởng khoa

25

ThS. Nguyễn Trung  Hiếu

Phó Trưởng khoa

26

TS. Lê Thanh Ngọc

Phó Trưởng khoa

27

TS. Nguyễn H. Vĩnh Lộc

Trưởng Bộ môn

KHOA TÀI CHÍNH

28

TS. Lê Thẩm Dương

Trưởng khoa

29

TS. Nguyễn Thế Bính

Phó Trưởng khoa

30

ThS. Nguyễn Anh Vũ

Phó Trưởng khoa

31

PGS.TS. Đặng Văn Dân

Trưởng Bộ môn

32

TS. Lê Hoàng Vinh

Trưởng Bộ môn

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

33

TS. Nguyễn Văn Tiến

Trưởng khoa

34

TS. Trần Dục Thức

Phó Trưởng khoa

35

TS. Nguyễn Văn Thụy

Trưởng Bộ môn

36

TS. Trần Văn  Đạt

Trưởng Bộ môn

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

37

TS. Đặng Đình Tân

Trưởng khoa

38  TS. Nguyễn Quỳnh Hoa Phó Trưởng khoa

39

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

Trưởng Bộ môn

40

TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

Trưởng Bộ môn

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

41

ThS. Nguyễn Văn Thi

Phó Trưởng khoa (Phụ trách khoa)

42  ThS. Nguyễn Duy Thanh Phó Trưởng khoa
43  TS. Hà Bình Minh Trưởng Bộ môn

KHOA NGOẠI NGỮ

44

ThS. Nguyễn Ngọc Ph. Dung

Phó Trưởng khoa (Phụ trách khoa)

45

ThS. Võ Đức  Tâm

Phó Trưởng khoa

46

TS. Lưu Hớn  Vũ

Phó Trưởng khoa

47

TS. Lê Thị Thuỳ  Nhung

Trưởng Bmôn

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

48

PGS.TS. Hạ Thị Thiều Dao

Trưởng khoa

49

TS. Nguyễn Minh  Sáng

Phó Trưởng khoa

50  TS. Hồ Thúy Ái Phó Trưởng khoa

51

TS. Phạm Thị Tuyết  Trinh

Trưởng Bộ môn

52

TS. Lê Minh Sơn

Trưởng Bộ môn

53  TS. Nguyễn Thị Hồng Vinh Trưởng Bộ môn

KHOA LUẬT KINH TẾ

54

ThS. Võ Song  Toàn

Phó Trưởng khoa (Phụ trách khoa)

55

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Trưởng Bộ môn

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

56

TS. Cung Thị Tuyết Mai

Trưởng khoa

57

ThS. Nguyễn Thị Thu Lài

Phó Trưởng khoa

58

ThS. Phùng Văn Ứng

Phó Trưởng khoa

KHOA SAU ĐẠI HỌC

59

TS. Lê Đình Hạc

Trưởng khoa

60

PGS.TS. Hoàng Thị Thanh  Hằng

Phó Trưởng khoa

BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ

61

TS. Nguyễn Minh Hải

Chủ nhiệm Bộ môn

62

TS. Lê  Phương

Phó Chủ nhiệm Bộ môn

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

63

ThS. Dương Văn  Phương

Chủ nhiệm Bộ môn

TT ĐÀO TẠO KINH TẾ, TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

64

ThS. Nguyễn Văn  Nhật

Phó Giám đốc(Phụ trách TT)

65

ThS. Nguyễn Văn  Nhật

Phó Giám đốc (Phụ trách TT)

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

66

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga

Giám đốc

67

ThS. Lê Thị Phượng Liên

Phó Giám đốc

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

68

ThS. Nguyễn Văn  Sáu

Giám đốc

69

KS. Lê Văn Sơn

Phó Giám đốc

70

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Phú

Phó Giám đốc

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

71

TS. Ngô Vi Trọng

Viện trưởng

72

ThS. Lương Thị Thu Thủy

Phó Viện trưởng

73

ThS. Lê Trung  Nhân

Phó Viện trưởng

 74  TS. Trần Việt Dũng Phó Viện trưởng

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG

75

PGS.TS. Nguyễn Ngọc  Thạch

Viện trưởng; Tổng Biên tập

76

TS. Nguyễn Văn Thích

Phó Viện trưởng

77  TS. Phan Diên Vỹ Phó Viện trưởng
78  TS. Nguyễn Chí Đức Trưởng phòng NCKH & Chuyển giao công nghệ
79  TS. Hà Văn Dũng Trưởng phòng quản lý khoa học và xuất bản

Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 28/03/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây