DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

VĂN PHÒNG

1

PGS.TS. Trần Mai  Ước

Chánh văn phòng

2

ThS. Đoàn Thị Hồng Minh

Phó Chánh văn phòng

3

ThS. Lê Đình Luân

Phó Chánh văn phòng

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

4

ThS. Hồ Trần Hùng

Trưởng phòng

5

ThS. Vũ Thị Hải  Minh

Phó Trưởng phòng

PHÒNG ĐÀO TẠO

6

TS. Phan Ngọc Minh

Trưởng phòng

7

ThS. Lê Ngọc  Thắng

Phó Trưởng phòng

8

CN. Trần Ngọc  Diệp

Phó Trưởng phòng

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

9

TS. Lê Văn  Hải

Trưởng phòng

10

CN. Trần Vĩnh Nguyên

Phó Trưởng phòng

11

TS. Ông Văn  Năm

Phó Trưởng phòng

PHÒNG THANH TRA

12

ThS. Đoàn Võ Việt

Trưởng phòng

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

13

TS. Lâm Thị Kim  Liên

Trưởng phòng

14 ThS. Hoàng Thị Tuyền  Phó Trưởng phòng

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

15

ThS. Phạm Thanh An

Trưởng phòng

16

ThS. Trần Doãn Hiếu

Phó Trưởng phòng

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

17

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng phòng

18

ThS. Nguyễn Anh Tiệp

Phó Trưởng phòng 

PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN

19

ThS. Nguyễn Trung  Trí

Trưởng phòng

20

CN. Phan Đình  Phúc

Phó Trưởng phòng

21

CN. Trần Đức Liêm

Phó Trưởng phòng

THƯ VIỆN

22

ThS. Vũ Tiến  Đức

Giám đốc

KHOA NGÂN HÀNG

23

TS. Nguyễn Trần  Phúc

Trưởng khoa

24

ThS. Nguyễn Trung  Hiếu

Phó Trưởng khoa

25

TS. Lê Thanh Ngọc

Phó Trưởng khoa

26

TS. Nguyễn H. Vĩnh Lộc

Trưởng Bộ môn

KHOA TÀI CHÍNH

27

TS. Lê Thẩm Dương

Trưởng khoa

28

TS. Nguyễn Thế Bính

Phó Trưởng khoa

29

ThS. Nguyễn Anh Vũ

Phó Trưởng khoa

30

PGS.TS. Đặng Văn Dân

Trưởng Bộ môn

31

TS. Lê Hoàng Vinh

Trưởng Bộ môn

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

32

TS. Nguyễn Văn Tiến

Trưởng khoa

33

TS. Trần Dục Thức

Phó Trưởng khoa

34

TS. Nguyễn Văn Thụy

Trưởng Bộ môn

35

TS. Trần Văn  Đạt

Trưởng Bộ môn

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

36

TS. Đặng Đình Tân

Trưởng khoa

 37  TS. Nguyễn Quỳnh Hoa Phó Trưởng khoa

38

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

Trưởng Bộ môn

39

TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

Trưởng Bộ môn

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

40

ThS. Nguyễn Văn Thi

Phó Trưởng khoa (Phụ trách khoa)

 41  ThS. Nguyễn Duy Thanh Phó Trưởng khoa
 42  TS. Hà Bình Minh Trưởng Bộ môn

KHOA NGOẠI NGỮ

43

ThS. Nguyễn Ngọc Ph. Dung

Phó Trưởng khoa (Phụ trách khoa)

44

ThS. Võ Đức  Tâm

Phó Trưởng khoa

45

TS. Lưu Hớn  Vũ

Phó Trưởng khoa

46

TS. Lê Thị Thuỳ  Nhung

Trưởng Bmôn

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

47

PGS.TS. Hạ Thị Thiều Dao

Trưởng khoa

48

TS. Nguyễn Minh  Sáng

Phó Trưởng khoa

 49  TS. Hồ Thúy Ái Phó Trưởng khoa

50

TS. Phạm Thị Tuyết  Trinh

Trưởng Bộ môn

51

TS. Lê Minh Sơn

Trưởng Bộ môn

52  TS. Nguyễn Thị Hồng Vinh Trưởng Bộ môn

KHOA LUẬT KINH TẾ

53

ThS. Võ Song  Toàn

Phó Trưởng khoa (Phụ trách khoa)

54

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Trưởng Bộ môn

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

55

TS. Cung Thị Tuyết Mai

Trưởng khoa

56

ThS. Nguyễn Thị Thu Lài

Phó Trưởng khoa

57

ThS. Phùng Văn Ứng

Phó Trưởng khoa

KHOA SAU ĐẠI HỌC

58

TS. Lê Đình Hạc

Trưởng khoa

59

PGS.TS. Hoàng Thị Thanh  Hằng

Phó Trưởng khoa

BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ

60

TS. Nguyễn Minh Hải

Chủ nhiệm Bộ môn

61

TS. Lê  Phương

Phó Chủ nhiệm Bộ môn

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

62

ThS. Dương Văn  Phương

Chủ nhiệm Bộ môn

TT ĐÀO TẠO KINH TẾ, TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

63

ThS. Trần Chí Chinh

Phó Giám đốc (phụ trách TT)

64

ThS. Nguyễn Văn  Nhật

Phó Giám đốc

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

65

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga

Giám đốc

66

ThS. Lê Thị Phượng Liên

Phó Giám đốc

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

67

ThS. Nguyễn Văn  Sáu

Giám đốc

68

KS. Lê Văn Sơn

Phó Giám đốc

69

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Phú

Phó Giám đốc

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

70

TS. Ngô Vi Trọng

Viện trưởng

71

ThS. Lương Thị Thu Thủy

Phó Viện trưởng

72

ThS. Lê Trung  Nhân

Phó Viện trưởng

 73  TS. Trần Việt Dũng Phó Viện trưởng

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG

74

PGS.TS. Nguyễn Ngọc  Thạch

Viện trưởng; Tổng Biên tập

75

TS. Nguyễn Văn Thích

Phó Viện trưởng

 76  TS. Phan Diên Vỹ Phó Viện trưởng
 77  TS. Nguyễn Chí Đức Trưởng phòng NCKH & Chuyển giao công nghệ
 78  TS. Hà Văn Dũng Trưởng phòng quản lý khoa học và xuất bản

Sự kiện sắp diễn ra
7:30 - 21/09/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây