DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

VĂN PHÒNG

1

PGS.TS. Trần Mai  Ước

Chánh văn phòng

2

ThS. Đoàn Thị Hồng Minh

Phó Chánh văn phòng

3

ThS. Lê Đình Luân

Phó Chánh văn phòng

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

4

ThS. Hồ Trần Hùng

Trưởng phòng

5

ThS. Vũ Thị Hải  Minh

Phó trưởng phòng

PHÒNG ĐÀO TẠO

6

TS. Phan Ngọc Minh

Trưởng phòng

7

ThS. Lê Ngọc  Thắng

Phó trưởng phòng

8

CN. Trần Ngọc  Diệp

Phó trưởng phòng

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

9

TS. Lê Văn  Hải

Trưởng phòng

10

CN. Trần Vĩnh Nguyên

Phó trưởng phòng

11

TS. Ông Văn  Năm

Phó trưởng phòng

PHÒNG THANH TRA

12

ThS. Đoàn Võ Việt

Phó trưởng phòng (Phụ trách phòng)

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

13

TS. Lâm Thị Kim  Liên

Trưởng phòng

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

14

ThS. Phạm Thanh An

Trưởng phòng

15

ThS. Trần Doãn Hiếu

Phó trưởng phòng

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

16

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng

Phó trưởng phòng (Phụ trách phòng)

17

ThS. Nguyễn Anh Tiệp

Phó trưởng phòng 

PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN

18

ThS. Nguyễn Trung  Trí

Trưởng phòng

19

CN. Phan Đình  Phúc

Phó trưởng phòng

20

CN. Trần Đức Liêm

Phó trưởng phòng

THƯ VIỆN

21

ThS. Vũ Tiến  Đức

Giám đốc

KHOA NGÂN HÀNG

22

TS. Nguyễn Trần  Phúc

Trưởng khoa

23

ThS. Nguyễn Trung  Hiếu

Phó trưởng khoa

24

TS. Lê Thanh Ngọc

Phó trưởng khoa

25

TS. Nguyễn H. Vĩnh Lộc

Trưởng bộ môn

KHOA TÀI CHÍNH

26

TS. Lê Thẩm Dương

Trưởng khoa

27

TS. Nguyễn Thế Bính

Phó trưởng khoa

28

ThS. Nguyễn Anh Vũ

Phó trưởng khoa

29

PGS.TS. Đặng Văn Dân

Trưởng bộ môn

30

TS. Lê Hoàng Vinh

Trưởng bộ môn

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

31

TS. Nguyễn Văn Tiến

Trưởng khoa

32

TS. Trần Dục Thức

Phó trưởng khoa

33

TS. Nguyễn Văn Thụy

Trưởng bộ môn

34

TS. Trần Văn  Đạt

Trưởng bộ môn

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

35

TS. Đặng Đình Tân

Trưởng khoa

36

TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

Trưởng bộ môn

37

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

Trưởng bộ môn

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

38

ThS. Nguyễn Văn Thi

Phó trưởng khoa (Phụ trách khoa)

KHOA NGOẠI NGỮ

39

ThS. Nguyễn Ngọc Ph. Dung

Phó trưởng khoa (Phụ trách khoa)

40

ThS. Võ Đức  Tâm

Phó trưởng khoa

41

TS. Lưu Hớn  Vũ

Phó trưởng khoa

42

TS. Lê Thị Thuỳ  Nhung

Trưởng bộ môn

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

43

PGS.TS. Hạ Thị Thiều Dao

Trưởng khoa

44

TS. Nguyễn Minh  Sáng

Phó trưởng khoa

45

TS. Phạm Thị Tuyết  Trinh

Trưởng bộ môn

46

TS. Lê Minh Sơn

Trưởng bộ môn

KHOA LUẬT KINH TẾ

47

ThS. Võ Song  Toàn

Phó trưởng khoa (Phụ trách khoa)

48

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Trưởng bộ môn

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

49

TS. Cung Thị Tuyết Mai

Trưởng khoa

50

ThS. Nguyễn Thị Thu Lài

Phó trưởng khoa

51

ThS. Phùng Văn Ứng

Phó trưởng khoa

KHOA SAU ĐẠI HỌC

52

TS. Lê Đình Hạc

Trưởng khoa

53

PGS.TS. Hoàng Thị Thanh  Hằng

Phó trưởng khoa

BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ

54

TS. Nguyễn Minh Hải

Chủ nhiệm bộ môn

55

TS. Lê  Phương

Phó chủ nhiệm bộ môn

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

56

ThS. Dương Văn  Phương

Chủ nhiệm bộ môn

TT ĐÀO TẠO KINH TẾ, TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

57

ThS. Trần Chí Chinh

Phó giám đốc (phụ trách TT)

58

ThS. Nguyễn Văn  Nhật

Phó giám đốc

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

59

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga

Giám đốc

60

ThS. Lê Thị Phượng Liên

Phó giám đốc

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

61

ThS. Nguyễn Văn  Sáu

Giám đốc

62

ThS. Lê Văn Sơn

Phó giám đốc

63

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Phú

Phó giám đốc

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

64

TS. Ngô Vi Trọng

Viện trưởng

65

ThS. Lương Thị Thu Thủy

Phó viện trưởng

66

ThS. Lê Trung  Nhân

Phó viện trưởng

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG

67

PGS.TS. Nguyễn Ngọc  Thạch

Viện trưởng; Tổng biên tập

68

TS. Nguyễn Văn Thích

Phó viện trưởng


Sự kiện sắp diễn ra
0:00 - 26/03/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
du học mỹtư vấn du học mỹ trường đại học mỹtriển lãm du học