Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng

TS. Bùi Hữu Toàn Chức vụ: Quyền Hiệu trưởng


Phụ trách chung các hoạt động của Trường
Phụ trách trực tiếp các mảng công tác sau:

- Văn Phòng;
- Phòng Tổ chức các bộ;
- Phòng Thanh tra;
- Phòng Đào tạo;
- Khoa Sau đại học;
 Tham gia sinh hoạt tại Phòng Tổ chức cán bộ.
PGS. TS. Đoàn Thanh Hà
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Phụ trách công tác các mảng sau:
- Phòng Tài chính - Kế toán;
- Phòng Quản trị tài sản;
- Phòng Công tác sinh viên;
- Phòng Quản lý Công nghệ thông tin;
- Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng;
- Thư viện;
- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên;
  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công và tham gia sinh hoạt tại phòng Tài chính - Kế toán.
PGS.TS Nguyễn Đức Trung Chức vụ: Phó Hiệu trưởngPhụ trách công tác các mảng sau:
- Viện nghiên cứu khoa học công nghệ ngân hàng;

- Khoa Tài chính;
- Khoa Ngân hàng;
- Khoa Kế toán – Kiểm toán;
- Khoa Quản trị kinh doanh;
- Khoa Kinh tế quốc tế;
- Khoa Ngoại ngữ;
- Khoa Lý luận chính trị;
- Khoa Luật kinh tế;
- Khoa Hệ thống thông tin quản lý;
- Bộ môn Toán kinh tế;
- Bộ môn Giáo dục thể chất;
- Viện Đào tạo quốc tế;
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;
- Trung tâm đào tạo Kinh tế, tài chính ngân hàng;
  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được HT phân công và tham gia sinh hoạt tại Khoa Ngân hàng.
Sự kiện sắp diễn ra
17:00 - 25/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây