Các quy định pháp lý hoạt động Trường

Quyết định số 330/QĐ-NHNN ngày 26/02/2014 và Quyết định số 1040/QĐ-ĐHNH ngày 18/06/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và mô hình tổ chức, cơ cấu của Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

09:59 18/10/2016File đính kèm

QĐ 330-QD/NHNN Tải về
QĐ 1040-DHNH Tải về

Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 20/07/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây