Bộ máy tổ chức Công đoàn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM 
 NHIỆM KỲ 2017 - 2022

STTHọ và TênChức vụ Công đoànEmail 
1PGS. TS. Hạ Thị Thiều DaoChủ tịchdaohtt@buh.edu.vn
2Vũ Thị Hải MinhPhó Chủ tịch minhvth@buh.edu.vn 
3Đoàn Thanh HàỦy viên Ban Thường vụ  hadt@buh.edu.vn
 4  Đoàn Thị Thanh HằngỦy viên Ban chấp hành  hangdtt@buh.edu.vn
5 Dương Thị Thanh Hậu Ủy viên Ban chấp hành   haudtt@buh.edu.vn
 6  Nguyễn Phạm Thanh Long Ủy viên Ban chấp hành   longnpt@buh.edu.vn
 7  Đoàn Thị Hồng Minh Ủy viên Ban chấp hành  minhdth@buh.edu.vn
 8  Võ Song Toàn Ủy viên Ban chấp hành  toanvs@buh.edu.vn
 9  Nguyễn Văn Thụy Ủy viên Ban chấp hành  thuynv@buh.edu.vn
 10  Lê Hoàng Vinh Ủy viên Ban chấp hành vinhlh@buh.edu.vn 
 11  Nguyễn Thị Mỹ YênỦy viên Ban chấp hành   yenntm@buh.edu.vn Sự kiện sắp diễn ra
0:30 - 17/11/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây