Thông báo V/v triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức và NLĐ năm 2017

07:37 18/01/2018Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 14/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây