09:56 09/08/2016

Chương trình Tuyển thực tập viên Tiềm năng Sacombank 2015

Chương trình Tuyển thực tập viên Tiềm năng Sacombank 2015



- Sinh viên tham gia đăng kí theo link sau: http://goo.gl/forms/rJjWM8pWi1
- Đơn ứng tuyển: BANG THONG TIN SINH VIEN
- Thời gian đăng kí đến hết 22h30 ngày 10/10/2014.
- Sau đó danh sách sẽ được đăng tải tại webisite http://csb.edu.vn và http://youth.buh.edu.vn

Sự kiện sắp diễn ra
9:00 - 18/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây