KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đạt giấy chứng nhận chính thức hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2015


Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây