STTCấp thực hiệnTên đề tàiChủ nhiệm đề tàiNăm thực hiệnGhi chú
1 Cấp cơ sở Nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức tín dụng Việt Nam trước áp lực thực thi các hiệp định TPP TS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc 2016
2 Cấp cơ sở Phân tích các công cụ chính sách tiền tệ tác động đến lạm phát Việt Nam giai đoạn hội nhập WTO 2016 ThS. Nguyễn Xuân Đạo
3 Cấp cơ sở Quan hệ của FDI, xuất khẩu tăng trưởng kinh tế Việt Nam sau gia nhập WTO ThS. Nguyễn Xuân Đạo 2016
4 Cấp cơ sở Mối quan hệ giữa quản trị nguồn nhân lực thực hành với năng lực cốt lõi của nhân viênnghiên cứu tại các ngân hàng TMCP trên địa bàn TP. HCM ThS. Lê Ngọc Thắng 2016
5 Cấp cơ sở Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ tại Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM TS. Lê Sỹ Đồng 2016
6 Cấp cơ sở Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sở đào tạo của tân sinh viênnghiên cứu tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh PGS.TS. Lê Sỹ Đồng 2016
7 Cấp cơ sở Ứng dụng hình mạng lưới thần kinh xây dựng hệ thống xếp hạng trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam ThS. Trần Thị Bình An 2016
8 Cấp cơ sở "Xây dựng phần mềm hỏi đáp tự động giải đáp câu hỏi trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP HCM Hội đồng yêu cầu đổi tên thành: ""Hệ thống tự động hỏi đáp tiếng Việt trực tuyến về học vụ cho sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP HCM""" ThS. Đào Quốc Thắng 2016
9 Cấp cơ sở Phát triển hình thức hợp tác công trong tài trợ sở hạ tầng tại Việt Nam ThS. Võ Thị Thanh Nga 2016
10 Cấp cơ sở Nâng cao năng lực quản trị sự kháng cự của nhân viên các ngân hàng thương mại sau sáp nhập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng yêu cầu đổi tên đề tài thành: Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến sự kháng cự của nhân viên trước những thay đổi tại các NHTM trong khu vực TP HCM ThS. Lâm Hoàng Phương 2016
11 Cấp cơ sở " thuyết rủi ro ứng dụng Đề tài được hội đồng chấp thuận đổi tên thành: hình rủi ro bảo hiểm ứng dụng" PGS.TS. Lê Sĩ Đồng 2016
12 Cấp cơ sở "Truyền thông của ngân hàng Trung ương hiệu quả chính sách tiền tệ: Nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hội đồng chấp thuận đổi tên đề tài thành: Chính sách truyền thông của NHNN Việt Nam" ThS. Lê Phan Ái Nhân 2016
13 Cấp cơ sở Phát triển hoạt động ngân hàng đầu Việt Nam PGS.TS. Đoàn Thanh Hà 2016
14 Cấp cơ sở Nghiên cứu hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam TS. Hoàng Thị Thanh Hằng 2016
15 Cấp cơ sở Quản trị tài sản thương hiệu của các NHTMVN: Nghiên cứu thực nghiệm các ngân hàng tại TP. HCM TS. Nguyễn Văn Thụy 2016
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối    
Sự kiện sắp diễn ra
9:11 - 01/03/2017
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
Du học mỹDu hoc mytư vấn Du học mỹtu van du hoc mythông tin du học mỹ