NKH Show - DetaiKhoaHoc
STTCấp thực hiệnTên đề tàiPhân loạiNăm thực hiệnGhi chú
1 Cấp cơ sở Phân tích các công cụ chính sách tiền tệ tác động đến lạm phát Việt Nam giai đoạn hội nhập WTO Đề tài cơ sở 2017
2 Cấp cơ sở Quan hệ của FDI, xuất khẩu tăng trưởng kinh tế Việt Nam sau gia nhập WTO Đề tài cơ sở 2017
3 Cấp cơ sở Mối quan hệ giữa quản trị nguồn nhân lực thực hành với năng lực cốt lõi của nhân viên - nghiên cứu tại các ngân hàng TMCP trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh Đề tài cơ sở 2016
4 Cấp cơ sở Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh Đề tài cơ sở 2017
5 Cấp cơ sở Ứng dụng hình F-Socre nhằm nâng cao hiệu quả của phương pháp đầu giá trị trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đề tài cơ sở 2017
6 Cấp cơ sở Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sở đào tạo của tân sinh viênnghiên cứu tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh Đề tài cơ sở 2016
7 Cấp cơ sở Ứng dụng hình mạng lưới thần kinh xây dựng hệ thống xếp hạng trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam Đề tài cơ sở 2016
8 Cấp cơ sở "Xây dựng phần mềm hỏi đáp tự động giải đáp câu hỏi trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP HCM Hội đồng yêu cầu đổi tên thành: ""Hệ thống tự động hỏi đáp tiếng Việt trực tuyến về học vụ cho sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP HCM""" Đề tài cơ sở 2017
9 Cấp cơ sở Phát triển hình thức hợp tác công trong tài trợ sở hạ tầng tại Việt Nam Đề tài cơ sở 2017
10 Cấp cơ sở Nâng cao năng lực quản trị sự kháng cự của nhân viên các ngân hàng thương mại sau sáp nhập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng yêu cầu đổi tên đề tài thành: Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến sự kháng cự của nhân viên trước những thay đổi tại các NHTM trong khu vực TP HCM Đề tài cơ sở 2017
11 Cấp cơ sở " thuyết rủi ro ứng dụng Đề tài được hội đồng chấp thuận đổi tên thành: hình rủi ro bảo hiểm ứng dụng" Đề tài cơ sở 2017
12 Cấp cơ sở "Truyền thông của ngân hàng Trung ương hiệu quả chính sách tiền tệ: Nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hội đồng chấp thuận đổi tên đề tài thành: Chính sách truyền thông của NHNN Việt Nam" Đề tài cơ sở 2017
13 Cấp cơ sở Phát triển hoạt động ngân hàng đầu Việt Nam Đề tài cơ sở 2017
14 Cấp cơ sở Nghiên cứu hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Đề tài cơ sở 2017
15 Cấp cơ sở Quản trị tài sản thương hiệu của các NHTM Việt Nam: Nghiên cứu thực nghiệm các ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh Đề tài cơ sở 2017
16 Cấp cơ sở Quản trị rủi ro hoạt động ngoại bảng: Kinh nghiệm thế giới bài học cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Hội đồng yêu cầu đổi tên thành: Quản trị rủi ro giao dịch ngoại bảng tại NHTM Việt Nam Đề tài cơ sở 2017
17 Cấp cơ sở Nghiên cứu thay đổi văn hóa tổ chức theo hướng tiếp cận khung giá trị cạnh tranh tại trường Đại học Ngân hàng TP HCM Đề tài cơ sở 2018
18 Cấp cơ sở Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Tổ chức tín dụng Việt Nam trước áp lực thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương Hội đồng yêu cầu đổi tên đề tài thành: Nâng cao năng lực hoạt động của các NHTMCP Việt Nam khi thực thi hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương Đề tài cơ sở 2017
19 Cấp cơ sở Tác động của công tác quản tài chính đến chất lượng giáo dục đại học nghiên cứu điển hình tại trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Đề tài cơ sở 2017
20 Cấp cơ sở Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dự án core banking Việt Nam Hội đồng yêu cầu đổi tên đề tài thành: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án Core banking tại Việt Nam Đề tài cơ sở 2017
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây