08:47 09/10/2018

Thông báo V/v Đăng ký nhiệm vụ KH-CN năm học 2018-2019


File đính kèm

2. Mẫu CS-01_Phiếu đăng ký đề tài cơ sở.docx Tải về
3. Mẫu CS-02_Phiếu đăng ký biên soạn tài liệu học tập.docx Tải về
4. Mẫu SV-01_Phiếu đăng ký đề tài sinh viên.docx Tải về
5.Mẫu 04_Danh sách tổng hợp đăng ký nhiệm vụ KH-CN.docx Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
8:30 - 22/12/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây