14:27 01/11/2017

Thông báo V/v Đăng ký nhiệm vụ KHCN năm 2018-2019 và Tổng hợp kê khai kết quả hoạt động KHCN đợt 2 năm 2017
Sự kiện sắp diễn ra
7:30 - 28/09/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây