13:23 18/10/2018

Thông báo V/v Hội thảo tập huấn phần mềm R cho Thống kê Bayesian và MCMC


Thời hạn và hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trước 17h ngày 31/12/2018 qua đường link sau:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0rHIXT1LI8enUuS71uu6zEasPEu_xu5LaqE4nAZx0RUvtJA/viewform

Sự kiện sắp diễn ra
9:19 - 20/07/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây