07:57 08/09/2017

Thông báo V/v Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia công bố tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt I.

http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/Thong-bao-tiep-nhan-ho-so-nghien-cuu-co-ban-trong-Khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-tai-tro-bat-dau-thuc-hien-tu-nam-2018-dot-I-297/

Sự kiện sắp diễn ra
9:00 - 01/06/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
du học mỹtư vấn du học mỹtrường đại học mỹtriển lãm du họcthương mạithị trường