14:09 04/12/2018

Thông báo V/v tổ chức và mời viết báo cáo tham luận cho Hội thảo "Xu hướng mới trong giảng dạy ngoại ngữ thích ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0)


Sự kiện sắp diễn ra
7:00 - 23/08/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây