09:10 18/12/2018

Thư mời tham dự Hội thảo quốc tế kinh tế lượng lần thứ hai năm 2019


Ghi chú:
- Thông tin chi tiết chương trình Hội thảo, vui lòng tham khảo theo đường link sau:
http://hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn/econvn-2019/econvn2019-program-157.html
- Vui lòng đăng ký tham dự về BTC trước 18h ngày 12/01/2019 theo đường link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4Isi1tcL83p5jhBYpxSZ4lvr27h2y6pLTFHV9OaLo5BFDnQ/viewform


Sự kiện sắp diễn ra
0:00 - 31/08/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây