Danh sách thi kết thúc học phần các lớp Cao học ngày 23, 24, 26, 27/09/2019

Học viên  kiểm tra thông tin ở danh sách dự thi trong thông báo này, học viên không có tên hoặc có sai sót liên hệ Phòng Khảo thí & ...

Sự kiện sắp diễn ra
7:30 - 21/09/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây