Bộ chương trình đào tạo được xây dựng tiếp cận theo phương pháp CDIO và chuẩn AUN-QA thuộc chương trình đào tạo ĐH chính quy

10:02 13/09/2016


Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 19/08/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây