Quy định 139 về việc cải thiện điểm đối với các học phần Anh văn áp dụng cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy

12:01 02/02/2015

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số : 139/QĐ-ĐHNH-ĐT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 
QUY ĐỊNH
V/v cải thiện điểm đối với các học phần Anh văn 
áp dụng cho sinh viên đại học và cao đẳng chính quy
  
Căn cứ quy định đăng ký học cải thiện điểm tại Điều 18 của Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ được ban hành kèm theo Quyết định số 448/QĐ-ĐHNH ngày 30/7/2012 của Hiệu trưởng và theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh quy định cụ thể việc đăng ký học cải thiện điểm các học phần Anh văn áp dụng cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy như sau:
 
1. Điều kiện để được cải thiện điểm: Chỉ áp dụng đối với trường hợp điểm tổng hợp đối với một học phần trong khoảng từ 5 đến 6 điểm.

2. Cách thức cải thiện điểm: sinh viên có thể lựa chọn 01 trong 02 cách sau đây:

Cách 1: Đăng ký học cải thiện điểm tương tự như việc đăng ký học cải thiện điểm đối với các học phần khác trong chương trình đào tạo;
                 Phòng Đào tạo có nhiệm vụ mở lớp và đưa vào chương trình giảng dạy trong các học kỳ theo đúng quy định.

Cách 2: Nộp chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế (TOEIC, TOEFL iBT, IELTS) để cải thiện điểm các học phần Anh văn. Mỗi năm học, có 4 đợt quy đổi điểm các học phần Anh văn với hạn chót của mỗi đợt như sau:

   + Đợt 1: 25/03

   + Đợt 2: 25/06

   + Đợt 3: 25/09

   + Đợt 4: 25/12

Lưu ý:

      1. Chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế phải còn giá trị và thời hạn sử dụng theo quy định (02 năm kể từ ngày cấp).

     2. Thời hạn tối đa cho việc cải thiện điểm đối với mỗi học phần là không quá 18 tháng tính từ ngày được công bố điểm lần đầu. (Riêng sinh viên đại học chính quy khóa 25 và cao đẳng chính quy khóa 24 không áp dụng quy định này).
     Sau mỗi đợt, Phòng Đào tạo có nhiệm vụ tổng hợp danh sách có quy điểm các học phần Anh văn, kèm chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận. Theo quyết định của Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo có trách nhiệm cập nhật điểm vào hệ thống cho sinh viên.
      Việc lưu trữ điểm và chứng chỉ áp dụng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.
      Đối với sinh viên năm cuối, hạn chót nộp chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế để quy điểm, cải thiện điểm theo kế hoạch và tiến độ thực tập, xét tốt nghiệp chung hàng năm của trường.
      Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề không có trong quy định, các Khoa phản hồi bằng văn bản về Phòng Đào tạo để trình Hiệu trưởng xử lý.
 
 
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

NGND, PGS, TS. NGÔ HƯỚNG

File đính kèm

Đơn_xin_cải_thiện_AV.doc Tải về
QD_về_cải_thiện_học_phần_AV.doc Tải về

Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 26/05/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây