14:54 14/03/2019

Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu ra ngành ngôn ngữ Anh (Đợt 2)
Tài liệu đính kèm

Kết quả kiểm tra năng lục tiếng anh đầu ra đợt 2 ĐHCQ ngành Ngôn ngữ anh kỹ năng nói Tải về
Kết quả kiểm tra năng lục tiếng anh đầu ra đợt 2 ĐHCQ ngành Ngôn ngữ anh kỹ năng đọc Tải về
Kết quả kiểm tra năng lục tiếng anh đầu ra đợt 2 ĐHCQ ngành Ngôn ngữ anh kỹ năng nghe Tải về
Kết quả kiểm tra năng lục tiếng anh đầu ra đợt 2 ĐHCQ ngành Ngôn ngữ anh kỹ năng viết Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
9:00 - 18/07/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây