16:00 18/05/2017

Thông báo ban hành kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 dành cho khối đại học, cao đẳng & liên thông đại học chính quy


File đính kèm

KH dao tao dh,cd, ltđh chinh quy 2017 - 2018 (1).xlsx Tải về

Các tin khác

Sự kiện sắp diễn ra
8:30 - 22/12/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây