10:02 09/05/2019

Thông báo danh sách sinh viên dự thi KTHP môn Giáo dục thể chất và nhận đơn xóa điểm I - Hệ chính quy, HKII (2018-2019)


Tài liệu đính kèm

DS THI GDTC HK II (18-18)_HE DHCQ.rar Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
0:00 - 31/08/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây