10:01 02/01/2018

Thông báo V/v Bố trí lịch giảng bù các lớp học phần nghỉ do ảnh hưởng của bão Hệ đại học chính quy – Học kỳ 1 (2017-2018)


Sự kiện sắp diễn ra
17:00 - 25/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây