11:12 02/01/2018

Thông báo V/v bố trí lịch thi bù do nghỉ bão, hệ đại học chính quy - Học kỳ 1 (2017-2018)

File đính kèm

lich thi bu HP GDTC.xls Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
17:00 - 25/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây