11:12 02/01/2018

Thông báo V/v bố trí lịch thi bù do nghỉ bão, hệ đại học chính quy - Học kỳ 1 (2017-2018)

File đính kèm

lich thi bu HP GDTC.xls Tải về

Các tin khác

Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 18/10/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây