13:38 07/09/2017

Thông báo V/v bố trí thời gian và giảng đường sinh hoạt lớp hệ đại học chính quy ngày 13.9.2017 - học kỳ 1 (2017-2018)


Sự kiện sắp diễn ra
8:30 - 23/05/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây