16:25 02/02/2018

Thông báo V/v bố trí thời gian và giảng đường sinh hoạt lớp định kỳ của ĐHCQ đợt 1 HK2 năm học 2017-2018 (ngày 06/3/2018)


File đính kèm

Lịch và thời gian bố trí giảng đường lớp định kỳ 06/3/2018 Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
17:00 - 25/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây