13:25 29/05/2018

Thông báo V/v Bố trí thời gian và giảng đường sinh hoạt lớp định kỳ của ĐHCQ (Đại trà & CLC) đợt 2, HK2 năm học 2017-2018


File đính kèm

Lịch và thời gian bố trí giảng đường Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 20/07/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây